Dragocen prispevek k reševanju življenj

Lek daroval finančna sredstva za nakup dveh defibrilatorjev

6. 4. 2005

Društvo za zdravje srca in ožilja si prizadeva, da bi na javnih mestih po Sloveniji namestili avtomatske defibrilatorje, s katerimi tudi laiki lahko nudijo prvo pomoč bolnikom s srčnim infarktom ter jim rešijo življenje.

V Sloveniji vsako leto nenadno umre od 3000 do 4000 ljudi. Vzrok večine teh smrti je zastoj srca, ki je posledica hujše motnje srčnega ritma. Mnogo teh smrti in njihovih posledic bi lahko preprečili s pravočasno prvo pomočjo – ponovno vzpostavitvijo srčnega ritma. Pravočasna in pravilna pomoč mora priti v nekaj minutah, vemo pa, da ustrezno opremljena reševalna vozila v gostem prometu neredko potrebujejo bistveno daljši čas do bolnika. Sodobna tehnologija je zato sledila potrebam prebivalcev ter izdelala naprave, ki samodejno ponovno vzpostavijo srčni ritem. Imenujemo jih defibrilatorji. Uporaba je preprosta in se je zlahka priučijo tudi laiki.

Ob dnevu zdravja je farmacevtska družba Lek izboljšala možnosti preživetja morebitnim žrtvam motnje srčnega ritma, saj je Društvu za zdravje srca in ožilja podarila sredstva za nakup dveh defibrilatorjev. Društvo bo enega namestilo v poslovalnico Za srce, ki deluje v pasaži Maximarketa, drugi bo potoval po Sloveniji. Uporabljale ga bodo podružnice Društva za zdravje srca in ožilja pri svojih akcijah, ki se jih udeleži večje število ljudi.

O tej priložnosti je prof. dr. Josip Turk, kardiolog in častni predsednik Društva za zdravje srca in ožilja: izjavil “Čas je življenje! Ob nenadnem zastoju srca je največja nevarnost, da možgani ostanejo brez kisika. Po le 4 minutah že začno odmirati. Zato je izjemno pomembno, da bolniku s srčnim infarktom pomagamo takoj. To bodo omogočili defibrilatorji, ki jih je podaril Lek in so nameščeni na javnih mestih ter osveščeni laiki.”

Asist. mag. Danica Rotar Pavlič, predsednica Društva opozarja na vedno večji pomen delovanja nevladnih organizacij pri izboljšanju zdravstvene oskrbe prebivalstva. “Medicina postaja vedno dražja, rehabilitacija je v zadnjih letih dosegla nesluten razvoj, vendar zahteva tudi vedno več sredstev. Zato si moramo prizadevati, da bi bila škoda, ki nastane ob srčnem infarku, čim manjša in bi bolniki potrebovali čim manj rehabilitacije. To možnost nudijo avtomatski defibrilatorji. Veseli me, da nam prav farmacevtska družba Lek stoji ob strani pri izboljšanju možnosti preživetja in manjši škodi za zdravje Slovencev.”

Andreja Žerdoner, direktorica prodaje za Slovenijo v farmacevtski družbi Lek, je ob tej priložnosti poudarila: “V Leku smo se zavezali, da bomo kot farmacevtsko podjetje po najboljših močeh prispevali k večji kakovosti življenja in boljšemu zdravju ljudi. Zato se vključujemo v aktivnosti številnih društev v Sloveniji, ki skrbijo za boljše pogoje življenja bolnikov.

Z Društvom za zdravje srca in ožilja tesno sodelujemo že vrsto let. Tako smo se odzvali tudi njihovemu predlogu za nakup defibrilatorjev. S tem izkazujemo tudi svojo zavezo, da Lek, novi član skupine Sandoz, ostaja tesno vpet v domače slovensko okolje, v razvoj stroke, izboljšanje razmer v slovenskem zdravstvu in prispeva k ustvarjanju višje kakovosti življenja v najširšem pomenu besede.”

Društvo za zdravje srca in ožilja v prihodnosti načrtuje tudi organizacijo tečajev o temeljnih postopkih oživljanja in ravnanja z avtomatskim defibrilatorejm za posamezne skupine ljudi, ki so običajno na javnih mestih po službeni dolžnosti: športne trenerje, varnostnike, učitelje, vzgojitelje. Tako poučeni laiki bodo lahko reševali življenja.

Dodatne informacije:
Društvo za zdravje srca in ožilja,
Dunajska 65,
Ljubljana.
T: 01/436 95 62, 01/436 95 63 (vsak delovnik od 8. do 14. ure)
F: 01/436 12 66,
E: drustvo.zasrce@siol.net
BREZPLAČNI TELEFON – nasveti kardiologa: prim. Boris Cibic, dr. med.
Brezplačna telefonska številka za uporabnike linij 031, 041 in 051: 031/334 334 (vsak delovni dan od 12. do 14. ure).
Kardiološki forum: http://med.over.net/phorum/list.php?f=103
Spletna stran društva: http://zasrce.over.net