Lekova uprava

3. 3. 1999

Finance

Nadzorni svet družbe Lek je na današnji seji razpravljal o delu uprave, in sicer predvsem na področju izvajanja korporacijske strategije. Ob zaključku je upravi predlagal, da naj pri svojem nadaljnjem delu upošteva napotila iz razprave.

Nadzorni svet je na predlog predsednika uprave dr. Andra Ocvirka odpoklical člana uprave mag. Igorja Kušarja, zadolženega za finance in trg kapitala.

Nadzorni svet je na predlog predsednika uprave dr. Andra Ocvirka potrdil za mesto namestnika predsednika uprave, zadolženega za finance, ekonomiko in kapitalska povezovanja, Metoda Dragonjo.

Nadzorni svet je predsednika uprave dr. Andra Ocvirka zadolžil, da do naslednje redne seje nadzornega sveta pripravi predlog dokončne rekonstrukcije uprave.