Lek, novi član skupine Sandoz, doslej v letni dobrodelni akciji podaril računalnike v Prekmurju, na Notranjskem, v Mengšu z okolico, na Dolenjskem, v Zasavju, na Primorskem, Štajerskem, Gorenjskem, Koroškem in v Ljubljani z okolico – več kot 1000 računalnikov dobilo več kot 150 prejemnikov.

Zaključena Lekova letna dobrodelna akcija

13. 1. 2005

Ljubljana, 13. januar 2005 – Z današnjo slavnostno predajo računalnikov v Mladinskem domu Malči Beličeve v Ljubljani, ko je predsednik uprave Metod Dragonja v Lekovem imenu predal računalnike ravnateljici Olgi Rupnik – Krže, se je zaključila Lekova letna dobrodelna akcija. V sklopu omenjene akcije, ki je trajala od oktobra 2004, je Lek preko 150 prejemnikom iz cele Slovenije – vrtcem, osnovnim šolam, humanitarnim organizacijam, zdravstvenim ustanovam in prostovoljnim združenjem – podaril več kot 1000 osebnih računalnikov. Z akcijo Lek uresničuje svojo družbeno odgovorno vlogo in prispeva del k mozaiku ustvarjanja boljšega danes in jutri.

Predsednik uprave Leka Metod Dragonja je ob zaključku dobrodelne akcije povedal: “V znanju je moč in v mladih je prihodnost. Zato smo se v Leku odločili, da tudi tokratno akcijo namenimo mladim. Želimo jim omogočiti čim boljše pogoje za učenje in razvoj ter tako lepšo prihodnost. In ker so računalniki vse bolj nepogrešljivo orodje v sodobnem življenju, verjamemo, da je naša donacija v Mladinskem domu Malči Beličeve in pri vseh drugih prejemnikih našla pravo mesto.”

Predajo računalnikov v Mladinskem domu Malči Beličeve je pospremilo prijetno druženje za varovance doma, ki jih je zabavala klovnesa Eva Škofič Maurer. Olga Rupnik – Krže, ravnateljica Mladinskega doma Malči Beličeve, je ob predaji računalnikov povedala: “Iskreno se zahvaljujemo Leku za prepotrebno donacijo, saj so računalniki prišli k nam resnično ob pravem času. V vsakdanjem življenju računalnike uporabljamo že skoraj povsod, zato se tudi pri nas veča potreba po takšni opremi. In z Lekovo pomočjo smo pomembno obogatili življenje naših varovancev in jim omogočili boljše pogoje za življenje, učenje in delo.”

V Leku so v minulem letu izvedli zamenjavo celotnega informacijskega sistema z namenom, da ga modernizirajo in uskladijo z informacijskim sistemom poslovne skupine Novartis. Do konca leta 2004 je Lek tako zamenjal več kot 1000 osebnih računalnikov (namiznih in prenosnih). Vsi računalniki so še vedno v dobrem stanju in uporabni. Zato so se v Leku odločili, da jih podarijo zainteresiranim in pomoči potrebnim vrtcem, osnovnim in srednjim šolam, fakultetam, humanitarnim organizacijam (materinski domovi, varne hiše, varstveno-vzgojni zavodi) ter zdravstvenim ustanovam. Lek želi z dobrodelno akcijo prispevati k izboljšanju učnih pogojev otrok in mladih ter delovnih pogojev posameznih ustanov in združenj.

Lek se je tako kot v dosedanjih dobrodelnih akcijah odločil, da bo to vseslovenska akcija. Računalnike so tako podarili prejemnikom iz vseh slovenskih regij. V sklopu akcije so pripravili tudi štiri slavnostne predaje z zabavnim programom ter norčijami klovnese Eve Škofič Maurer, in sicer v Zavodu za usposabljanje invalidne mladine v Kamniku, v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič na Igu, v vrtcu na Prevaljah in danes v Mladinskem domu Malči Beličeve v Ljubljani.

Kot farmacevtska družba, ki skrbi za dolgoročno izboljševanje in ohranjanje kakovosti zdravja in življenja, Lek aktivno deluje na humanitarnem in zdravstvenem področju ter pomaga na športnem, kulturnem, izobraževalnem in znanstvenoraziskovalnem področju. Široka vpetost Leka v družbeno okolje ima skupno točko, to je velika odgovornost do otrok in mladih, za katere si Lek prizadeva izboljšati njihov danes in jutri.

Omenjena akcija je tako še eden izmed korakov, ki jih Lek pogumno in odločno dela na poti udejanjanja družbeno odgovorne vloge kot dela svojega poslanstva pri izboljševanju skrbi za zdravje in kakovosti življenja v najširšem pomenu besede. Ta Lekova vloga se ujema tudi z Novartisovo družbeno odgovornostjo, ki za tega globalno uspešnega farmacevta predstavlja enega od stebrov poslovanja.

Lek, novi član skupine Sandoz, je mednarodna farmacevtska družba, ki deluje kot poslovni center za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in Skupnosti neodvisnih držav, izdelke pa uspešno trži tudi na trgih Združenih držav Amerike, Evropske unije in drugje po svetu. Lek svojo vrednost ustvarja z razvojem, s proizvodnjo in prodajo farmacevtskih izdelkov, farmacevtskih učinkovin in z biofarmacevtskimi izdelki. Poslovna skupina Lek zaposluje približno 3850 ljudi v različnih regijah in je v letu 2003 dosegla skupno prodajo v višini 694 milijonov USD. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, podružnica družbe Novartis, je vodilni svetovni proizvajalec generičnih zdravil, ki razvija, izdeluje in trži generična zdravila ter farmacevtske in biotehnološke učinkovine. Ker ima več desetletij izkušenj in izredno poglobljeno znanje, je družba Sandoz ugleden partner na področjih farmacevtike, biofarmacevtike in industrijskih izdelkov. Skupaj ima Sandoz približno 13.000 zaposlenih po vsem svetu. Za leto 2003 je objavil obseg prodaje kar 2,9 milijarde USD.

Družba Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna na svetu pri proizvodnji zdravil in skrbi za zdravje potrošnikov. V letu 2003 je Skupina dosegla obseg prodaje kar 24,9 milijarde USD, njen čisti dobiček pa je bil 5,0 milijard USD. Skupina je investirala približno 3,8 milijarde USD v raziskave in razvoj. Sedež skupine Novartis Group je v Baslu, Švica. Skupina ima približno 78.500 zaposlenih in posluje v več kot 140 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran družbe http://www.novartis.comZa dodatne informacije se, prosim, obrnite na
Katarino Klemenc Dinjaški
Korporativno komuniciranje,
Lek farmacevtska družba d.d.

Telefon: 01 580 22 43
Telefaks: 01 580 24 32
korporativno.komuniciranje@lek.si