Lek za Jugovzhodno Azijo

10. 1. 2005

Pretresljiva naravna nesreča, ki je prizadela območje Jugovzhodne Azije ob koncu lanskega leta, nas je vse osupnila in verjetno ni človeka, ki ob tem ne bi sočustvoval s prebivalci tega dela sveta.

Vodstvo Leka se je odločilo, da bo naša družba prizadetim na tem območju priskočila na pomoč in tako pokazala, da nam ni vseeno ob trpljenju soljudi. Prek Rdečega križa Slovenije smo v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Ministrstvom za obrambo za JV Azijo namenilizdravila (antibiotike) v skupni vrednosti 120 milijonov tolarjev. To je prispevek, za katerega verjamemo, da za njim stojimo vsi lekovci z željo, da bi pomagali.

Prav tako spodbujamo zaposlene, da po svojih močeh prispevajo finančna sredstva za pomoč Jugovzhodni Aziji, in sicer lahko to storite prek mednarodnih organizacij, ki so organizirane tudi v Sloveniji.

Z našo podporo prebivalcem Jugovzhodne Azije se pridružujemo pobudi, ki sta jo v okviru Novartisa dala dr. Vasella in vodstvo družbe.