Lek, novi član skupine Sandoz, doslej v letošnji dobrodelni akciji podaril računalnike v Prekmurju, na Notranjskem, v Mengšu z okolico, na Dolenjskem, v Zasavju, na Primorskem, Štajerskem, Gorenjskem, Koroškem in v Ljubljani z okolico – preko 900 računalnikov dobilo več kot 130 prejemnikov.

Lek podaril računalnike vrtcem na Prevaljah

23. 12. 2004

Z današnjo slavnostno predajo računalnikov Javnemu vzgojno-varstvenemu zavodu Prevalje se počasi zaključuje letošnja Lekova dobrodelna akcija, v sklopu katere je Lek doslej podaril računalnike različnim vrtcem, osnovnim šolam, humanitarnim organizacijam, zdravstvenim ustanovam in prostovoljnim združenjem, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja v lokalnih skupnostih. Z akcijo, ki se bo končala v začetku drugega leta, ko bo Lek v Sloveniji skupno več kot 150 prejemnikom podaril preko 1000 računalnikov, Lek udejanja svojo družbeno odgovorno vlogo in prispeva k izboljšanju učnih pogojev otrok in mladih ter delovnih pogojev številnih ustanov in združenj. V začetku leta 2005 bodo računalnike prejeli še zadnji prejemniki na območju osrednje Slovenije.

Na Koroškem so poleg Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Prevalje (JVVZ) računalnike prejeli še Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, Varna hiša Slovenj Gradec, OŠ Muta, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, OŠ Mislinja, OŠ Koroški jeklarji, OŠ Juričevega Drejčka, OŠ Franja Goloba in Srednja zdravstvena šola Slovenj Gradec.

Predajo računalnikov JVVZ Prevalje, ki združuje dva vrtca na Prevaljah, je pospremilo prijetno druženje za otroke iz vrtcev, ki jih je zabavala klovnesa Eva Škofič Maurer. Tatjana Grahovac, direktorica enote JVVZ Prevalje, je ob predaji računalnikov povedala: “Veseli smo, da se je Lek v svoji akciji spomnil tudi na naše najmlajše in nam podaril računalnike. Ker postajajo računalniki vedno bolj vsakdanje orodje na vseh področjih življenja, so se že močno zasidrali tudi v pedagoški proces pri vzgoji predšolskih otrok. Pomembno je, da otrokom v vrtcu nudimo čim več možnosti za razvoj njihovih sposobnosti in različnih znanj s pomočjo raznih pripomočkov. Računalniki so eden takšnih pripomočkov, saj obstaja veliko didaktičnih računalniških programov, prirejenih prav za naše najmlajše. Podarjene računalnike bomo v naših vrtcih s pridom uporabili kot dopolnilo pri igri otrok, ki bodo tako zakorakali v zanimiv svet računalnikov.”

Kot farmacevtska družba, ki skrbi za dolgoročno izboljševanje in ohranjanje kakovosti zdravja in življenja, Lek aktivno deluje na humanitarnem in zdravstvenem področju ter pomaga na športnem, kulturnem, izobraževalnem in znanstvenoraziskovalnem področju. Široka vpetost Leka v družbeno okolje ima skupno točko, to je velika odgovornost do otrok in mladih, za katere si Lek prizadeva izboljšati njihov danes in jutri. “Največji uspeh v življenju je osrečiti naše otroke in jim privabiti nasmeh na lica, še posebej v teh predprazničnih dneh, ko so polni pričakovanj. In zato sem prepričan, da smo danes v Leku dobili najlepše darilo in zahvalo za svoje delo. Zadovoljni otroški obrazi povedo več kot tisoč besed,” je ob predaji računalnikov povedal Zlatko Ajd, izvršni direktor Proizvodnje penicilinskih izdelkov Lek Prevalje.

Letošnja dobrodelna akcija je tako še eden izmed korakov, ki jih Lek pogumno in odločno dela na poti udejanjanja družbeno odgovorne vloge kot dela svojega poslanstva pri izboljševanju skrbi za zdravje in kakovosti življenja v najširšem pomenu besede. Ta Lekova vloga pa se ujema tudi z Novartisovo družbeno odgovornostjo, ki za tega globalno uspešnega farmacevta predstavlja enega od stebrov poslovanja.

Lek, novi član skupine Sandoz, je mednarodna farmacevtska družba, ki deluje kot poslovni center za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in Skupnosti neodvisnih držav, izdelke pa uspešno trži tudi na trgih Združenih držav Amerike, Evropske unije in drugje po svetu. Lek svojo vrednost ustvarja z razvojem, s proizvodnjo in prodajo farmacevtskih izdelkov, farmacevtskih učinkovin in z biofarmacevtskimi izdelki. Poslovna skupina Lek zaposluje približno 3850 ljudi v različnih regijah in je v letu 2003 dosegla skupno prodajo v višini 694 milijonov USD. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, podružnica družbe Novartis, je vodilni svetovni proizvajalec generičnih zdravil, ki razvija, izdeluje in trži generična zdravila ter farmacevtske in biotehnološke učinkovine. Ker ima več desetletij izkušenj in izredno poglobljeno znanje, je družba Sandoz ugleden partner na področjih farmacevtike, biofarmacevtike in industrijskih izdelkov. Skupaj ima Sandoz približno 13.000 zaposlenih po vsem svetu. Za leto 2003 je objavil obseg prodaje kar 2,9 milijarde USD.

Družba Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna na svetu pri proizvodnji zdravil in skrbi za zdravje potrošnikov. V letu 2003 je Skupina dosegla obseg prodaje kar 24,9 milijarde USD, njen čisti dobiček pa je bil 5,0 milijard USD. Skupina je investirala približno 3,8 milijarde USD v raziskave in razvoj. Sedež skupine Novartis Group je v Baslu, Švica. Skupina ima približno 78.500 zaposlenih in posluje v več kot 140 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran družbe http://www.novartis.com.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

  • * *

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na
Katarino Klemenc Dinjaški
Korporativno komuniciranje,
Lek farmacevtska družba d.d.

Telefon: 01 580 22 43
Telefaks: 01 580 24 32
korporativno.komuniciranje@lek.si