Lekova poslovna uspešnost temelji na domačem znanju - Lekovi strokovnjaki prejeli ugledno priznanje

Inovator leta 2003

8. 12. 2004

Ljubljana, 8. december 2004 – Gospodarska zbornica Slovenije je danes skupini, ki jo sestavljajo Egidij Capuder, Mateja Kovačič in Bojan Kofler iz farmacevtske družbe Lek, novega člana skupine Sandoz, podelila naziv slovenski inovator leta 2003. Skupina je zlato priznanje prejela za inovacijo “Izdelava patentibilnih farmacevtskih oblik zdravila Amoksiklav”.

S podelitvijo priznanj za inovacije želi zbornica spodbuditi inovacijsko dejavnost v Sloveniji, kar povečuje konkurenčno sposobnost gospodarstva in istočasno javno spodbuja in predstavlja ustvarjalnost mnogih strokovnih kadrov – inovatorjev.

Inovacija “Izdelava patentibilnih farmacevtskih oblik zdravila Amoksiklav” predstavlja dolgoletno raziskovalno delo Lekovega tima na področju razvoja farmacevtske učinkovine in končnega izdelka.

Egidij Capuder, ki v Leku dela na področju razvoja farmacevtskih učinkovin, je s svojimi izvirnimi rešitvami pri razvoju kalijevega klavulanata prispeval k pridobitvi največjega števila patentov na tem področju.

Neodvisno patentno zaščito in trženje končnih oblik zdravila Amoksiklav pa sta, kljub številnim pravnim oviram, ki jih je postavil originator tega izdelka Glaxo Smith Kline s svojimi inovativnimi rešitvami omogočila inovatorja Mateja Kovačič in Bojan Kofler.

Zdravilo Amoksiklav je antibiotik za zdravljenje širokega spektra bakterijskih okužb in se uvršča v skupino najbolj prodajanih zdravil v svetovnem merilu. Inovativni pristopi in nove rešitve kemijskega inženiringa pri postopku priprave čistih alkalijskih soli klavulanske kisline z direktno in metanolno metodo so poleg ekonomske upravičenosti spremljale tudi ekološke rešitve za varno in okolju prijazno industrijsko proizvodnjo. V proizvodnji se vsa uporabljena organska topila in odpadki fermentacije reciklirajo ali sežigajo v napravi, ki je sestavni del proizvodnega obrata. Amoksiklav je Lekovo najbolje prodajano zdravilo. Trži ga v več kot 60 državah. Vrhunski dosežek prodaje zdravila Amoksiklav na najzahtevnejših trgih (ZDA, EU, Avstralija,…) je pravočasno omogočila šele patentno neodvisna rešitev končnih oblik z originalnimi razvojnimi rešitvami formulacij za tablete in oralne suspenzije.

Lek, novi član skupine Sandoz je mednarodna farmacevtska družba, ki deluje kot poslovni center za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in Skupnosti neodvisnih držav, izdelke pa uspešno trži tudi na trgih Združenih držav Amerike, Evropske unije in drugje po svetu. Lek svojo vrednost ustvarja z razvojem, proizvodnjo in prodajo farmacevtskih izdelkov, farmacevtskih učinkovin in z biofarmacevtskimi izdelki. Poslovna skupina Lek zaposluje približno 3850 ljudi v različnih regijah in je v letu 2003 dosegla skupno prodajo v višini 694 milijonov USD. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, podružnica družbe Novartis, je vodilni svetovni proizvajalec generičnih zdravil, ki razvija, izdeluje in trži generična zdravila ter farmacevtske in biotehnološke učinkovine. Ker ima več desetletij izkušenj in izredno poglobljeno znanje, je družba Sandoz ugledni partner na področjih farmacevtike, biofarmacevtike in industrijskih izdelkov. Skupaj ima Sandoz približno 13.000 zaposlenih po vsem svetu. Za leto 2003 je objavil obseg prodaje kar 2,9 milijarde USD.

Družba Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna na svetu na področju proizvodnje zdravil in skrbi za zdravje potrošnikov. V letu 2003 je Skupina dosegla obseg prodaje kar 24,9 milijard USD, njen čisti dobiček pa je bil 5,0 milijard USD. Skupina je investirala približno 3,8 milijarde USD v raziskave in razvoj. Sedež skupine Novartis Group je v Baslu, Švica. Skupina ima približno 78.500 zaposlenih in posluje v več kot 140 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran družbe http://www.novartis.com.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

* * *

Za dodatne informacije se prosim obrnite na:
Katarino Klemenc Dinjaški
Korporativno komuniciranje,
Lek farmacevtska družba d.d.

Telefon: 01/580 22 43
Telefaks: 01/580 24 32
korporativno.komuniciranje@lek.si