Lek, novi član skupine Sandoz, bo v sklopu letne dobrodelne akcije podaril številnim osnovnim in srednjim šolam, zdravstvenim ustanovam in organizacijam, ki se ukvarjajo z otroki, ter lokalnim združenjem, ki prispevajo k izboljšanju učnih pogojev otrok in mladih v lokalnih okoljih po Sloveniji, več kot 1000 osebnih računalnikov

Letna dobrodelna akcija nov korak v udejanjanju Lekove družbene odgovornosti

5. 11. 2004

Ljubljana, 5. november 2004 – Z Lekovim dnevom odprtih vrat v Lendavi v petek, 15. oktobra 2004, se je začela letošnja letna dobrodelna akcija farmacevtske družbe Lek. V sklopu omenjene akcije, ki bo trajala do konca leta, bo Lek številnim osnovnim in srednjim šolam, zdravstvenim ustanovam in organizacijam, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja otrok, ter lokalnim združenjem po Sloveniji podaril več kot 1000 osebnih računalnikov. Z akcijo Lek uresničuje svojo družbeno odgovorno vlogo in prispeva del k mozaiku ustvarjanja boljšega danes in jutri.

V Leku so letos izvedli zamenjavo celotnega informacijskega sistema z namenom, da ga modernizirajo in uskladijo z informacijskim sistemom poslovne skupine Novartis. Do konca leta 2004 bo Lek tako zamenjal več kot 1000 osebnih računalnikov (namiznih in prenosnih). Vsi računalniki so še vedno v dobrem stanju in niso primerni za odpis. Zato so se v Leku odločili, da jih podarijo zainteresiranim in pomoči potrebnim vrtcem, osnovnim in srednjim šolam, fakultetam, humanitarnim organizacijam (materinski domovi, varne hiše, varstveno-vzgojni zavodi) ter zdravstvenim ustanovam, ki s svojim delom doprinašajo k izboljšanju kakovosti življenja. Lek želi z dobrodelno akcijo prispevati k izboljšanju učnih pogojev otrok in mladih ter delovnih pogojev posameznih ustanov in združenj.

Lek se je tako kot v dosedanjih dobrodelnih akcijah odločil, da bo to vseslovenska akcija. Prekmurje, kjer je skupno podaril skoraj 100 računalnikov, je zaobjel v tednu, ko je potekal Lekov dan odprtih vrat v Lendavi (15. oktober 2004). Na omenjenem dnevu je Lek slavnostno predal podarjene računalnike dvojezičnima šolama Lendava I in Lendava II, OŠ Miško Kranjec in Dvojezični srednji šoli Lendava. Ob tej priložnosti je ravnatelj dvojezične OŠ Lendava I, Jože Sobočan, dejal: “Čutim moralno dolžnost, da se farmacevtski družbi Lek ob tej priložnosti najtopleje zahvalim, saj zelo cenimo, da so se namesto za odprodajo odločili za donacijo. Na naši šoli bomo te računalnike zelo koristno uporabili, saj nam je Zveza za tehnično kulturo Slovenije podelila naziv raziskovalne šole in izvajamo veliko takih projektov, kjer so računalniki zelo pomembni. Pa tudi sodobnega vzgojno-izobraževalnega dela si danes ni moč zamisliti brez računalniške podpore, zato mislim, da bodo vse organizacije te računalnike koristno uporabile.” V prvih treh tednih akcije je več kot 60 prejemnikov iz osrednje in severovzhodne Slovenije prejelo že prek 400 računalnikov. Podobno bodo do konca leta računalniki predani tudi prejemnikom iz Notranjske, Dolenjske, Koroške, Primorske, Štajerske, Gorenjske in Zasavja.

Kot farmacevtska družba, ki skrbi za dolgoročno izboljševanje in ohranjanje kakovosti zdravja in življenja, Lek aktivno deluje na humanitarnem in zdravstvenem področju ter pomaga na športnem, kulturnem, izobraževalnem in znanstvenoraziskovalnem področju. Široka vpetost Leka v družbeno okolje ima skupno točko, to je velika odgovornost do otrok in mladih, za katere si Lek prizadeva izboljšati njihov danes in jutri.

Omenjena akcija je tako še eden izmed korakov, ki jih Lek pogumno in odločno dela na poti udejanjanja družbeno odgovorne vloge kot dela svojega poslanstva pri izboljševanju skrbi za zdravje in kakovosti življenja v najširšem pomenu besede. Ta Lekova vloga se ujema tudi z Novartisovo družbeno odgovornostjo, ki za tega globalno uspešnega farmacevta predstavlja enega od stebrov poslovanja.

Lek, novi član skupine Sandoz je mednarodna farmacevtska družba, ki deluje kot poslovni center za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in Skupnosti neodvisnih držav, izdelke pa uspešno trži tudi na trgih Združenih držav Amerike, Evropske unije in drugje po svetu. Lek svojo vrednost ustvarja z razvojem, proizvodnjo in prodajo farmacevtskih izdelkov, farmacevtskih učinkovin in z biofarmacevtskimi izdelki. Poslovna skupina Lek zaposluje približno 3850 ljudi v različnih regijah in je v letu 2003 dosegla skupno prodajo v višini 694 milijonov USD. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, podružnica družbe Novartis, je vodilni svetovni proizvajalec generičnih zdravil, ki razvija, izdeluje in trži generična zdravila ter farmacevtske in biotehnološke učinkovine. Ker ima več desetletij izkušenj in izredno poglobljeno znanje, je družba Sandoz ugledni partner na področjih farmacevtike, biofarmacevtike in industrijskih izdelkov. Skupaj ima Sandoz približno 13.000 zaposlenih po vsem svetu. Za leto 2003 je objavil obseg prodaje kar 2,9 milijarde USD.

Družba Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna na svetu na področju proizvodnje zdravil in skrbi za zdravje potrošnikov. V letu 2003 je Skupina dosegla obseg prodaje kar 24,9 milijard USD, njen čisti dobiček pa je bil 5,0 milijard USD. Skupina je investirala približno 3,8 milijarde USD v raziskave in razvoj. Sedež skupine Novartis Group je v Baslu, Švica. Skupina ima približno 78.500 zaposlenih in posluje v več kot 140 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran družbe http://www.novartis.com.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

  • * *
    Za dodatne informacije se prosim obrnite na: Katarino Klemenc Dinjaški Korporativno komuniciranje, Lek farmacevtska
    družba d.d.

Telefon: 01/580 22 43 Telefaks: 01/580 24 32 korporativno.komuniciranje@lek.si