Na Lekovem dnevu odprtih vrat obiskovalci spoznali proizvodni obrat v Lendavi, kjer Lek proizvaja učinkovine za trenutno vodilni in najbolje prodajan izdelek Amoksiklav – Z novimi okoljevarstvenimi naložbami do izzivov poslovne rasti in sinergij z lokalnim okoljem

Lekov obrat v Lendavi del razvoja lokalne skupnosti

15. 10. 2004

Lendava, 15. oktober 2004 – Danes je v Lendavi potekal Lekov dan odprtih vrat. Na osrednjem dogodku dneva, ki so se ga udeležili župan Občine Lendava mag. Anton Balažek ter občinski svetniki in svetnice ter mnogi Lendavčani in Lendavčanke, je izvršni direktor Proizvodnje Lek Lendava dr. Aleš Rokavec spregovoril o Lekovi vlogi varovanja okolja in o stalnicah razvoja, ki že od leta 1985 spremljajo tudi proizvodni obrat v Lendavi. Ob tej priložnosti je dr. Rokavec v imenu Leka osnovnim šolam Lendava I in Lendava II ter Miško Kranjec in Dvojezični srednji šoli Lendava v okviru Lekove letne dobrodelne akcije podaril računalnike.

Lekova proizvodnja farmacevtskih učinkovin se je v Lendavi začela leta 1985 s proizvodnjo gentamicina, s katerim je Lek danes eden redkih dobaviteljev za najzahtevnejše farmacevtske trge. Leto 1992 je pomenilo prelomnico, saj je Lek v Lendavi pričel s proizvodnjo klavulanske kisline, ki je danes najpomembnejši proizvod lendavskega obrata in osnova za proizvodnjo trenutno vodilnega in najbolje prodajanega Lekovega izdelka Amoksiklava. “S proizvodnjo v Lendavi uspešno zagotavljamo izzive poslovne rasti Leka in omogočamo učinkovit nastop tako Leka kot Sandoza, generičnega dela Novartisa, tudi na najzahtevnejših trgih držav Evropske unije in ZDA.” je poudaril dr. Rokavec.

Proizvodnja tako kot v drugih Lekovih obratih tudi v Lendavi poteka skladno z visokimi standardi, ki veljajo za proizvodnjo farmacevtskih učinkovin in izdelkov ter zagotavljajo kakovost in varnost Lekovih proizvodov, ki so plod lastnih raziskav in razvoja. Danes Lek v Lendavi zaposluje okoli 300 ljudi. Poleg proizvodnega obrata v Trimlinih in Čistilne naprave Lendava v Lendavi deluje tudi Lek Kozmetika, ki sodi v Poslovno skupino Lek in s kozmetičnim programom uspešno dopolnjuje proizvodnjo farmacevtskih učinkovin in izdelkov.

Kot farmacevtska družba, ki skrbi za dolgoročno izboljševanje in ohranjanje kakovosti zdravja in življenja, Lek aktivno deluje na humanitarnem in zdravstvenem področju, namenja posebno pozornost otrokom ter pomaga na športnem, kulturnem, izobraževalnem in znanstveno raziskovalnem področju. Široka vpetost Leka v družbeno okolje ima skupno točko, to je velika odgovornost do otrok in mladih, za katere si Lek prizadeva izboljšati njihov danes in jutri.

V ta namen je Lek tudi letos prispeval delček k mozaiku ustvarjanja boljšega jutri. V okviru dobrodelne akcije bo Lek razdelil več kot 1.000 osebnih računalnikov, ki jih bo Lek letos zamenjal zaradi modernizacije informacijskih tehnologij v sistemu Novartis. Računalnike bo Lek podaril številnim šolam za opremo računalniških učilnic, zdravstvenim ustanovam in organizacijam, ki se ukvarjajo z otroki, ter lokalnim združenjem, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja v lokalnih okoljih po Sloveniji. V Lendavi je Lek poleg OŠ Lendava I in Lendava II ter OŠ Miško Kranjec in Srednji šoli Lendava računalnike podaril še Varstveno delovnemu centru, Gasilski zvezi ter Speedway Teamu Lendava.

Za osnovnošolce in srednješolce je Lek danes pripravil tudi krajša dopoldanska izobraževanja. Učenci dvojezičnih osnovnih šol Lendava I in Lendava II so obiskali Čistilno napravo Lendava in se spoznali s postopki čiščenja odpadnih voda. Srednješolce iz Ljutomera in Lendave pa je gostil Lekov proizvodni obrat v Trimlinih, kjer so jih vodeno popeljali skozi obrat za proizvodnjo farmacevtskih učinkovin in izdelkov ter jim pripravili predavanje o negi kože.

Poleg standardov proizvodnje v Leku namenjajo veliko pozornost tudi varovanju okolja. V poslanstvu se je Lek zavezal, da bo skrbel za čisto okolje in proizvajal v skladu z evropskimi okoljevarstvenimi standardi. Na podlagi sprejete okoljske politike in prejetega standarda za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001 Lek uresničuje poslanstvo z načrtovanim ravnanjem z okoljem, vodenjem okoljskih programov, spremljanjem in merjenjem okoljskih vidikov poslovanja ter takojšnjim ukrepanjem v primeru odstopanja. Temeljni pogoj za izvajanje Lekove dejavnosti – proizvodnja farmacevtskih učinkovin in izdelkov ter Lekov razvoj je namreč skrb za zdrav in varen življenjski prostor.

V Leku svoja prizadevanja usmerjajo v stalno izboljševanje okoljskih vidikov poslovanja, gospodarno ravnanje z energijo in surovinami, racionalno rabo ostalih naravnih virov ter sodobno in učinkovito ravnanje z odpadnimi snovmi tako, da ne obremenjujejo okolja. S tem namenom je bila v Lendavi kot skupen projekt občine in Leka zgrajena Čistilna naprava Lendava, ki je ena najsodobnejših naprav v Sloveniji in uresničuje okoljevarstveni interes tako občine kot Leka na področju varovanja čistih voda.

Kot je dodal dr. Rokavec, si bodo v Lendavi še naprej prizadevali graditi trdne odnose z lokalnimi skupnostmi, ki temeljijo na odprti komunikaciji, zaupanju in medsebojnem spoštovanju. “Upamo, da boste z nami danes doživeli naš vsakdan in nas tako bolje spoznali. Naj bo to popotnica za naše dolgoročne odnose, ki jih postopoma gradimo vsak trenutek, vsak dan,” je dr. Rokavec ob koncu nagovora ob Lekovem dnevu odprtih vrat obiskovalce spodbudno prepustil druženju in pogovoru.

Lek, novi član skupine Sandoz je mednarodna farmacevtska družba, ki deluje kot poslovni center za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in Skupnosti neodvisnih držav, izdelke pa uspešno trži tudi na trgih Združenih držav Amerike, Evropske unije in drugje po svetu. Lek svojo vrednost ustvarja z razvojem, proizvodnjo in prodajo farmacevtskih izdelkov, farmacevtskih učinkovin in z biofarmacevtskimi izdelki. Poslovna skupina Lek zaposluje približno 3850 ljudi v različnih regijah in je v letu 2003 dosegla skupno prodajo v višini 694 milijonov USD. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, del družbe Novartis, je vodilni svetovni proizvajalec generičnih zdravil, ki razvija, izdeluje in trži generična zdravila ter farmacevtske in biotehnološke učinkovine. Ker ima več desetletij izkušenj in izredno poglobljeno znanje, je družba Sandoz ugledni partner na področjih farmacevtike, biofarmacevtike in industrijskih izdelkov. Skupaj ima Sandoz približno 13.000 zaposlenih po vsem svetu. Za leto 2003 je objavil obseg prodaje kar 2,9 milijarde USD.

Družba Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna na svetu na področju proizvodnje zdravil in skrbi za zdravje potrošnikov. V letu 2003 je Skupina dosegla obseg prodaje kar 24,9 milijard USD, njen čisti dobiček pa je bil 5,0 milijard USD. Skupina je investirala približno 3,8 milijarde USD v raziskave in razvoj. Sedež skupine Novartis Group je v Baslu, Švica. Skupina ima približno 78.500 zaposlenih in posluje v več kot 140 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran družbe http://www.novartis.com.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

  • * *
    Za dodatne informacije se prosimo obrnite na Katarino Klemenc Dinjaški, Korporativno komuniciranje, Lek d.d., (01) 580 22 43, korporativno.komuniciranje@lek.si