Lek še odločneje na področju vrhunskih in okoljsko učinkovitih tehnologij proizvodnje varnih, kakovostnih in cenovno dostopnih zdravil – Povratna integracija ena ključnih konkurenčnih prednosti Leka – Ob investiciji tudi sredstva za lokalno skupnost

Lek krepi proizvodno mrežo z novim obratom visoke tehnologije za farmacevtske učinkovine

6. 10. 2004

Lek, novi član skupine Sandoz, je danes odprl obrat organske kemijske sinteze v Mengšu, kjer bo proizvajal učinkovine za končne farmacevtske izdelke – zdravila za zniževanje krvnega tlaka in holesterola. Z učinkovinami bo Lekov obrat oskrboval celotni Sandoz, generični del Novartisa, in sicer za trženje zdravil na najzahtevnejših farmacevtskih trgih Evropske zveze in ZDA.

“Novi obrat je še eden od odrazov Novartisove zaveze, da bo razvijal Lek in vlagal v slovensko okolje. Uspešen razvoj in nova vlaganja poleg poslovne rasti zagotavljajo tudi sinergije z lokalnimi skupnostmi,” je ob odprtju obrata dejal izvršni direktor Proizvodnje Mengeš Igor Boševski. V obratu organske sinteze, ki v Mengešu odpira okno v poslovni svet in svet najsodobnejših, okoljsko učinkovitih tehnologij ter pomeni tudi priložnost za mlade talente s področij naravoslovja, tehnike in poslovnih ved, je 30 zaposlenih.

Lekov obrat organske sinteze je prvi te vrste v Sloveniji in je bil zgrajen v dobrem letu, kar je za tovrstne vrhunske in okoljsko učinkovite tehnološke obrate izjemno kratko obdobje. Gre za naložbo v višini 2 milijard slovenskih tolarjev (cca 10 mio USD). Konstrukcija tehnologije v obratu zagotavlja proizvodnjo, skladno z evropskimi okoljevarstvenimi standardi in visokimi standardi dobre proizvodne prakse, varnosti in zdravja zaposlenih. V proizvodnjo so uvedeni zaprti sistemi za ravnanje z materiali in najnovejše tehnološke rešitve za izvedbo proizvodnih operacij. Značilnost nove proizvodnje je tudi visoka stopnja avtomatizacije, ki optimizira proizvodne stroške in prispeva k zanesljivosti procesa.

Obrat je namenjen predvsem proizvodnji učinkovin za nove izdelke, ki jih Lek uvaja skozi lasten razvojni proces in so namenjeni najzahtevnejšim farmacevtskim trgom Evrope in Amerike. Poleg proizvodnje končnih farmacevtskih izdelkov v Leku bodo učinkovine, proizvedene v novem obratu uporabljali tudi izdelovalci končnih oblik v širšem sistemu Sandoz, generičnem delu Novartisa, kar bo omogočalo uspešno in učinkovito trženje ter plasiranje Sandozovih zdravil na trgih Evropske unije in ZDA. T.i. vertikalna integracija, t.j. uporaba lastnih farmacevtskih učinkovin v proizvodnji farmacevtskih izdelkov, je ena izmed najpomembnejših konkurenčnih prednosti v generični farmacevtski industriji.

Obrat so uradno odprli Marko Podbevšek, član uprave Leka, ter mengeški župan mag. Tomaž Štebe in domžalska županja Cveta Zalokar Oražem. Mag. Štebe je ob tej priložnosti povedal, da gospodarski razvoj podjetij in posledično rast pomenita tudi zagotovilo razvoja lokalnega okolja, v katerem podjetja delujejo. Lek si prizadeva uresničevati cilje na področju trajnostnega razvoja, zato pri delovanju spoštuje ekološke in socialne vidike, ki predstavljajo dobrobit tako za lokalno okolje kot za Lek.

“Ker se v Leku zavedamo pomembnosti trdnih odnosov z lokalnimi skupnostmi, ki temeljijo na spoštovanju, zaupanju in odprti komunikaciji, smo se odločili, da zadovoljstvo in ponos ob odprtju obrata delimo s prebivalci Mengša. V ta namen smo del sredstev iz investicije namenili za obnovo mengeška vodovoda in ureditev igrišča ob OŠ Preserje pri Radomljah,” je še dodal Boševski.

Lek, novi član skupine Sandoz je mednarodna farmacevtska družba, ki deluje kot poslovni center za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in Skupnosti neodvisnih držav, izdelke pa uspešno trži tudi na trgih Združenih držav Amerike, Evropske unije in drugje po svetu. Lek svojo vrednost ustvarja z razvojem, proizvodnjo in prodajo farmacevtskih izdelkov, farmacevtskih učinkovin in z biofarmacevtskimi izdelki. Poslovna skupina Lek zaposluje približno 3850 ljudi v različnih regijah in je v letu 2003 dosegla skupno prodajo v višini 694 milijonov USD. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, del družbe Novartis, je vodilni svetovni proizvajalec generičnih zdravil, ki razvija, izdeluje in trži generična zdravila ter farmacevtske in biotehnološke učinkovine. Ker ima več desetletij izkušenj in izredno poglobljeno znanje, je družba Sandoz ugledni partner na področjih farmacevtike, biofarmacevtike in industrijskih izdelkov. Skupaj ima Sandoz približno 13.000 zaposlenih po vsem svetu. Za leto 2003 je objavil obseg prodaje kar 2,9 milijarde USD.

Družba Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna na svetu na področju proizvodnje zdravil in skrbi za zdravje potrošnikov. V letu 2003 je Skupina dosegla obseg prodaje kar 24,9 milijard USD, njen čisti dobiček pa je bil 5,0 milijard USD. Skupina je investirala približno 3,8 milijarde USD v raziskave in razvoj. Sedež skupine Novartis Group je v Baslu, Švica. Skupina ima približno 78.500 zaposlenih in posluje v več kot 140 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran družbe http://www.novartis.com.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

  • * *
    Za dodatne informacije se prosimo obrnite na Katarino Klemenc Dinjaški, Korporativno komuniciranje, Lek d.d., (01) 580 22 43, korporativno.komuniciranje@lek.si