Izšel je prvi Slovenski medicinski elektronski slovar

22. 9. 2004

Medicinska fakulteta v Ljubljani in farmacevtska družba Lek sta danes javnosti predstavila Slovenski medicinski elektronski slovar (SMeS), prvo izdajo elektronske različice Slovenskega medicinskega slovarja, ki sta jo skupaj izdala. SMeS bo na voljo zdravnikom, farmacevtom, drugim zdravstvenim delavcem in študentom. Slovar bo zdravnikom in farmacevtom v pomoč pri njihovem vsakdanjem delu z bolniki in tudi pri medsebojni komunikaciji, navodila za pravilno zapisovanje, izgovorjavo in uporabo pa bodo dobrodošla tako študentom kot vsem strokovnjakom, ki pišejo strokovna in poljudna besedila ali javno nastopajo.

V slovarju je navedena pravilna raba več kot 35.000 strokovnih izrazov s področja medicine in sorodnih ved. Programsko okolje slovarja ponuja številna dodatna orodja, zaradi katerih je elektronski slovar za uporabnika še bolj prijazen kot knjižna izdaja. Iskanje želenih gesel je preprosto, iščemo pa jih lahko tudi po bolj zapletenih iskalnih pogojih. Program omogoča hiter prenos besedila v druge programe, npr. Word, h geslom lahko dopisujemo lastne opombe, izpis si lahko stiskamo. Spisek gesel, ki so rezultat iskanja, lahko shranimo pod izbor, ki mu sami določimo ime in ga kasneje kadar koli spet prikličemo. V spisku zgodovine pa lahko dostopamo do 30 predhodno iskanih gesel.

Pripravljena je tudi spletna različica slovarja, ki je dostopna na Lekovi domači strani www.lek.si.

Na današnji slovesni predstavitvi slovarja strokovni javnosti so se glavni urednik slovarja prof. dr. Miroslav Kališnik, vodja projekta iz Leka Katja Razinger ter direktor družbe Amebis d.o.o. Miro Romih strinjali, da se lahko v današnjem času, ko si večina od nas ne zna več predstavljati dneva brez računalniške tehnologije, nadejamo, da bo Slovenski medicinski elektronski slovar postal nepogrešljiv sestavni del namizja za vse zdravstvene delavce.

Ob tem je predsednik uprave Leka Metod Dragonja poudaril: “Podpora izobraževanju zdravstvenih delavcev je stalnica pri našem delu že vseh 60 let našega obstoja. S ponosom stojimo ob boku domačim vrhunskim strokovnjakom, ki nesebično podajajo svoje znanje kolegom. Kot novi član skupine Sandoz Lek nadaljuje zanesljivo partnerstvo s slovenskim zdravstvom in slovensko družbo. Ponuja učinkovita, varna, kakovostna in cenovno dostopna zdravila, obenem pa s svojo humanitarno naravnanostjo, okoljevarstvenimi dejavnostmi, visoko stopnjo družbene odgovornosti in, nenazadnje s podporo razvoju stroke, kaže skrb za zdravje in boljšo kakovost življenja v najširšem pomenu teh besed.”

Tiskana izdaja Slovenskega medicinskega slovarja, ki je izšla leta 2002, je postala nepogrešljiv del strokovne knjižnice za vse, ki delujejo v medicini in farmaciji. Začetki priprave knjižne izdaje segajo v leto 1979, ko je z zbiranjem gradiva začela večja skupina avtorjev, ki so zastopali vse medicinske vede in so bili večinoma profesorji Medicinske fakultete v Ljubljani.

Lek je z namenom, da zdravnikom, farmacevtom, študentom in drugim uporabnikom še bolj olajša delo v sodelovanju z uredništvom, Medicinsko fakulteto v Ljubljani in številnimi drugimi strokovnjaki pripravil drugo popravljeno in razširjeno izdajo Slovenskega medicinskega slovarja, in sicer v elektronski obliki na CD-Rom-u in spletni različici.

Lek, novi član skupine Sandoz je mednarodna farmacevtska družba, ki deluje kot poslovni center za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in Skupnosti neodvisnih držav, izdelke pa uspešno trži tudi na trgih Združenih držav Amerike, Evropske unije in drugje po svetu. Lek svojo vrednost ustvarja z razvojem, proizvodnjo in prodajo farmacevtskih izdelkov, farmacevtskih učinkovin in z biofarmacevtskimi izdelki. Poslovna skupina Lek zaposluje približno 3850 ljudi v različnih regijah in je v letu 2003 dosegla skupno prodajo v višini 694 milijonov USD. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, del družbe Novartis, je vodilni svetovni proizvajalec generičnih zdravil, ki razvija, izdeluje in trži generična zdravila ter farmacevtske in biotehnološke učinkovine. Ker ima več desetletij izkušenj in izredno poglobljeno znanje, je družba Sandoz ugledni partner na področjih farmacevtike, biofarmacevtike in industrijskih izdelkov. Skupaj ima Sandoz približno 13.000 zaposlenih po vsem svetu. Za leto 2003 je objavil obseg prodaje kar 2,9 milijarde USD.

Družba Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna na svetu na področju proizvodnje zdravil in skrbi za zdravje potrošnikov. V letu 2003 je Skupina dosegla obseg prodaje kar 24,9 milijard USD, njen čisti dobiček pa je bil 5,0 milijard USD. Skupina je investirala približno 3,8 milijarde USD v raziskave in razvoj. Sedež skupine Novartis Group je v Baslu, Švica. Skupina ima približno 78.500 zaposlenih in posluje v več kot 140 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran družbe http://www.novartis.com.

Razlagalno gradivo [Acrobat pdf, 482 kB]

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

  • * *

Za dodatne informacije se prosimo obrnite na Katarino Klemenc Dinjaški, Korporativno komuniciranje, Lek d.d., (01) 580 22 43, korporativno.komuniciranje@lek.si