Lek v letu 1998 dosegel rast prodaje in dobička

26. 2. 1999

Slovenska farmacevtska družba Lek je tudi v letu 1998 kljub zaostrenim pogojem na nekaterih trgih poslovala uspešno. To potrjujejo tudi podatki, ki kažejo, da je družba v tem obdobju prodala za 46 milijard tolarjev, s čimer je dosegla 6-odstotno rast v primerjavi z letom 1997. Lek je prodajo na domačem trgu povečal za 11 %, na tujem pa za 3,6 %. S prodajo je Lek tako po nerevidiranih podatkih ustvaril 4,7 milijarde tolarjev dobička pred obdavčitvijo, kar je za 10 % več kot leto prej.

Finance

Lek je na domačem trgu prodal za 11,9 milijard tolarjev izdelkov (kar predstavlja 25,9 % celotne prodaje). V centralni in vzhodni Evropi je Lek dosegel 23,1 % celotne prodaje, na trgih nekdanje Jugoslavije16,4 %, v državah razvitega sveta 14,6 %, v državah nekdanje Sovjetske zveze 12,2 % ter v državah v razvoju 7,8 % celotne prodaje.

Med pet Lekovih ključnih trgov sodijo: Slovenija, Poljska, ZDA, Hrvaška in Rusija. Na prvih treh je Lek v letu 1998 dosegel visoko rast, in sicer v Sloveniji 11-odstotno, na Poljskem 20-odstotno in v ZDA 16-odstotno. Na Hrvaškem in v Rusiji je Lek zaradi znanih gospodarskih razlogov dosegel manjšo prodajo kot leto prej.

Največji delež v celotni prodaji imajo zdravila na recept za uporabo v humani medicini, in sicer 81,8-odstotnega, sledi prodaja izdelkov za samozdravljenje s 6,7-odstotnim deležem, kozmetičnih izdelkov s 4,5-osdstotnim, veterinarskih izdelkov s 4,1-odstotnim in medicinskih pripomočkov z 2,9-odstotnim deležem. V primerjavi z letom 1997 se je najbolj povečala prodaja zdravil za uporabo v veterini, in sicer za 30 %.

Lek načrtuje v letošnjem letu povečanje prodaje za 6,6 %.

V letu 1998 je bil Lek po analizi revije Business Central Europe najboljše slovensko podjetje.

V Letu 1998 je Lek za naložbe namenil 5 milijard tolarjev. Najpomembnejša naložba, zaključena v lanskem letu, je bilo dokončanje obrata za proizvodnjo antibiotikov na Prevaljah. Končana je bila tudi naložba v polindustrijske laboratorije za biotehnološko proizvodnjo, kar potrjuje Lekovo intenzivno usmeritev v razvoj biotehnoloških izdelkov.

V letošnjem letu Lek načrtuje povečanje naložbene vsote na 6,4 milijarde tolarjev. Najpomembnejša naložba bo izgradnja večnamenskega obrata za organsko sintezo, ki bo Leku omogočil nadaljevanje prodora na zahtevne trge razvitega sveta.