Predsednik švicarske konfederacije na obisku v Leku

21. 6. 2004

Njegova ekselenca gospod Joseph Deiss, predsednik švicarske konfederacije, je danes skupaj z drugimi člani uradne delegacije švicarske konfederacije, ki je bila na državnem obisku v Sloveniji, obiskal farmacevtsko družbo Lek. Slednja namreč od leta 2002 posluje pod okriljem švicarske poslovne skupine Novartis, ki je Lekov lastnik. Vodstvo Leka je delegaciji švicarske konfederacije predstavilo družbo Lek, njeno poslovanje in Lekov Razvojni center ter obisk zaključilo z ogledom Lavičkove muzejske zbirke.

Uradno delegacijo švicarske konfederacije pod vodstvom predsednika Švicarske konfederacije gospoda Josepha Deissa je sprejel predsednik uprave Leka Metod Dragonja skupaj s člani uprave. Vsi skupaj so si pod strokovnim vodstvom dr. Brine Ornik, izvršne direktorice Razvoja in raziskav v Leku najprej ogledali Razvojni center Leka, ki je eden kompetenčnih razvojnih centrov Sandoza, Novartisovega generičnega dela. Lekovi strokovnjaki z vrhunskim znanjem, bogatimi izkušnjami in najnovejšimi tehnologijami v tesnem sodelovanju z raziskovalci in znanstvenimi ustanovami doma in po svetu Leku omogočajo konkurenčnost na svetovnem farmacevtskem trgu.

Po ogledu Razvojnega centra je švicarska delegacija prisluhnila poslovni predstavitvi Leka, kjer je Metod Dragonja poudaril pomen Lekovih in Novartisovih aktivnosti v regiji Srednjevzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in Skupnosti neodvisnih držav. Lek kot novi član skupine Sandoz, generičnega dela Novartisa, dosega uspešne poslovne rezultate, nedavno je zaključil dve svoji največji naložbi v zadnjem času: odprl je novi formacevtski tovarni na Poljskem in v Romuniji; ter se uvrstil med najbolj uspešna in ugledna slovenska podjetja. Združitev z Novartisom je Leku dodatno odprla vrata na trg Zahodne Evrope in Amerike.

Švicarska delegacija je svoj obisk v Leku zaključila z ogledom Lavičkove muzejske zbirke. Slednja je edina farmacevtsko-medicinska zbirka v Sloveniji s kulturnim, izobraževalnim in znanstvenim pomenom. Razglašena je bila za kulturni spomenik državnega pomena. Danes je lastnik zbirke Lek, ki jo je odkupil od potomcev magistra farmacije Bohuslava Lavičke. Bohuslav Lavička, Čeh po narodnosti, je s svojim delovanjem v slovenskem prostoru le-tega oplemenitil z izjemno lekarniško zbirko, ki izraža široko znanje in z bogatim gradivom dokazuje umeščenost slovenskega duhovnega prostora v evropsko kulturno, predvsem pa znanstveno izročilo.

Za dodatne informacije pokličite (01) 580 22 43
E-pošta: korporativno.komuniciranje@lek.si
Katarina Klemenc Dinjaški, Korporativno komuniciranje v Leku