Knjiga prinaša nove smernice za obravnavo bolnikov z zvišanim krvnim tlakom (arterijsko hipertenzijo) in najnovejše poglede na nadzor bolezni z zdravili

Izšla peta izdaja strokovne knjige "Arterijska hipertenzija"

18. 6. 2004

Ob izidu pete izdaje strokovne knjige Arterijska hipertenzija so njena urednika in recenzenta doc. dr. Rok Accetto, doc. dr. Jurij Dobovišek, prof. dr. Miran Kenda in prof. dr. Pavel Poredoš v petek, 18. junija 2004, v prostorih Lek farmacevtske družbe d.d. v Ljubljani pripravili njeno predstavitev ter podali ključna sporočila knjige strokovnim zdravstvenim delavcem. Peta izdaja knjige Arterijska hipertenzija vsebuje ne le nove smernice za obravnavo bolnikov z arterijsko hipertenzijo, temveč v terapevtskem delu posega še dlje. Prinaša trenutno najnovejše poglede na nadzor hipertenzije z zdravili. Osnovni namen knjige je nadgraditi dosedanje znanje strokovne javnosti o zvišanem krvnem tlaku in njegovih posledicah. Tako četrto kot peto izdajo knjige je omogočil Lek in s tem ponovno dokazal, da je njegova pomembna podpora izobraževanju zdravnikov stalnica.

Kot sta na predstavitvi knjige opozorila njena urednika in soavtorja doc. dr. Rok Accetto in doc. dr. Jurij Dobovišek peta izdaja knjige podaja dve osnovni sporočili oziroma se opredeljuje na: 1) oceno bolnikovega tveganja za pojav srčnožilnih zapletov v naslednjih desetih letih, od katere je odvisen način ukrepanja oziroma zdravljenja (knjiga priporoča diagnostične preiskave, ki jih je dobro opraviti) ter 2) zdravljenje oziroma nadzor krvnega tlaka na splošno in pri vrsti spremljajočih bolezenskih stanj ali posledic hipertenzije, kjer je potreben specifičen pristop. Knjiga je torej v prvi vrsti namenjena, prav tako kot vse dosedanje, strokovni javnosti – zdravnikom in ostalim zdravstvenim delavcem.

V primerjavi z dosedanjimi izdajami peta knjiga veliko večjo pozornost posveča nadzoru hipertenzije z zdravili, t. i. farmakoterapiji. Znano je, da so zdrave življenjske navade predpogoj za uspešen nadzor hipertenzije z zdravili, vendar doslej še ni ustreznih dokazov raziskav, ki bi potrdile, da se samo z zdravimi življenjskimi navadami lahko uspešno zmanjša srčnožilno zbolevnost in umrljivost. Za uspešno zdravljenje mora terapevt dobro poznati bolnika, tako lahko oceni njegovo tveganje, ter zdravila in njihove učinke, obenem pa mora zdravila bolniku vedno individualno prilagoditi. Smernice, ki jih priporoča knjiga, so le okvir, v katerega terapevt lahko vstavi večino bolnikov in ne vseh po vrsti.

Omenili smo že, da je tako četrto kot peto izdajo Arterijske hipertenzije omogočil Lek in ob tej priložnosti je Andreja Žerdoner, direktorica Prodaje farmacevtike Leka za Področje Slovenije, povedala: “Podpora izobraževanju zdravstvenih delavcev je stalnica pri našem delu. S ponosom stojimo ob boku domačih vrhunskih strokovnjakov, ki svoje znanje nesebično podajajo kolegom. Arterijska hipertenzija je eden najboljših primerov takšnega sodelovanja, ki zagotovo doprinaša h kakovostnejši obravnavi bolnikov. Vedno bolj pa svoje moči usmerjamo tudi na področje izobraževanja bolnikov. Posebno skrb namenjamo osveščanju o boleznih, pri katerih je še posebej pomembno pravočasno prepoznavanje tipičnih simptomov in ustrezno ukrepanje ter nenazadnje sodelovanje bolnika pri pravilni uporabi zdravila. Doslej smo pri zbirki za bolnike obravnavali štiri teme: alergijski nahod, zgago, zvišan krvni tlak in hiperlipidemije.”

Lek je v preteklem obdobju poleg dveh izdaj Arterijske hipertenzije omogočil še izdajo Revmatološkega priročnika in Smernic za zdravljenje GERB-a ter izdal 12 knjižic v seriji Za zdravstveno izobraževanje, kjer so bile obravnavane teme, kot so astma pri odraslih, nespečnost, hiperlipidemije, zdravljenje infekcij dihal, depresije in druge. Kot novi član skupine Sandoz Lek nadaljuje zanesljivo partnerstvo s slovenskim zdravstvom in slovensko družbo. Ponuja učinkovita, varna, kakovostna in cenovno ugodna zdravila, obenem pa s svojo humanitarno naravnanostjo, okoljevarstvenimi dejavnostmi, visoko stopnjo družbene odgovornosti in nenazadnje s podporo razvoju stroke kaže skrb za zdravje in boljšo kakovost življenja v najširšem pomenu teh besed.

O bolezni: Arterijska hipertenzija – zvišan krvni tlak

Arterijska hipertenzija (zvišan krvni tlak) je bolezen oziroma močan dejavnik tveganja za nastanek ter napredovanje srčnožilnih in ledvičnih bolezni. Pojavljanje bolezni v populaciji je zelo veliko. Epidemiološke raziskave so pokazale, da se v starosti nad 35 let v razvitih državah Srednje in Severne Evrope bolezen pojavi pri v povprečju okrog 45 odstotkih omenjene populacije. Opisan okvir velja tudi za Slovenijo. Arterijska hipertenzija lahko sama po sebi, če je krvni tlak zelo visok, povzroči smrt. Vendar mnogo pogosteje skupaj z drugimi dejavniki tveganja pogojuje in vpliva na bolezni srca, možganskožilne bolezni, ledvične bolezni in druge arterije kjer koli v telesu. Arterijsko hipertenzijo se da razmeroma enostavno spoznati. Teoretično je tudi dostopna zdravljenju. Nezadostni rezultati zdravljenja pa so v večini primerov posledica predvsem naših lastnih slabosti. Obstajajo namreč trdni dokazi, da je mogoče samo z znižanjem krvnega tlaka močno zmanjšati zbolevnosti in umrljivost zaradi srčnožilnih in ledvičnih bolezni. Če k temu dodamo še odpravo oziroma ustrezen nadzor drugih dejavnikov tveganja, kot so kajenje, dislipidemija, sladkorna bolezen, debelost …, se uspešnost zdravljenja še poveča. Zato arterijsko hipertenzijo obravnavamo vedno skupaj z drugimi dejavniki tveganja. Žal je nadzor vseh dejavnikov tveganja v Sloveniji danes še vedno pomanjkljiv. Edina svetla točka je kajenje pri moških, ki se je v zadnjih letih v Sloveniji pomembno zmanjšalo.

***
Za dodatne informacije pokličite (01) 580 22 43 E-pošta: korporativno.komuniciranje@lek.si Katarina Klemenc Dinjaški, Korporativno komuniciranje v Leku