Lek na rizičnem generičnem trgu izkoristil priložnosti na dveh največjih izdelkih na svetu - Kombinacija Lekovega razvojnega znanja in Novartisove moči na področju intelektualne lastnine zagotovila odlične poslovne rezultate

Leto 2003 izjemno za Lek

2. 2. 2004

Leto 2003 je bilo izjemno leto za Lek: s 145 milijardami tolarjev prodaje in 51,9-odstotno rastjo je Lek dosegel izjemne poslovne rezultate in pomembno prispeval k rezultatom Sandoza, generičnega dela Novartisa. Lek je vstopil na najzahtevnejši svetovni farmacevtski trg, trg ZDA, z dvema ključnima izdelkoma: co-amoxiclav (antibiotik) in omeprazol (zdravilo za zdravljenje želodčnih težav). Uspešno je bilo tudi poslovanje Leka na njegovih tradicionalnih trgih Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in Skupnosti neodvisnih držav. Lek se je s strateško odločitvijo pred več leti pripravil na poslovanje znotraj Evropske zveze; prek poslovnih enot Sandoza bomo imeli letos direkten dostop do teh trgov s svojimi ključnimi izdelki. Lek je uspešno izpeljal zastavljene razvojne projekte in nadaljeval z naložbami tako doma kot v tujini. Ob vpeljavi sistema doplačil za zdravila v Sloveniji je Lek z uskladitvijo cen nekaterih svojih ključnih zdravil bolnikom omogočil nadaljevanje dosedanje terapije brez doplačila. V letu 2003 je Lek zaposlil 300 oseb, od tega več kot 50 vrhunskih strokovnjakov na razvojno raziskovalnem področju.

Trgi, izdelki – Lek je znal izkoristiti priložnost na zahtevnem trgu
Lek je največji uspeh na prodajnem področju dosegel na trgu ZDA, kamor je vstopil z co-amoxiclavom in omeprazolom, svojima vodilnima izdelkoma (na slovenskem trgu jih tržimo pod blagovnima znamkama Amoksiklav in Ortanol), in sicer kot ena prvih generičnih družba. Kombinacija Lekovega razvojnega znanja in Novartisove moči na področju intelektualne lastnine sta zagotovila odlične poslovne rezultate.

Prav tako je Lekova prodaja rastla na večini njegovih ključnih trgov. Na Poljskem je Lek skupaj s Sandozom dosegel drugo mesto med generiki, takoj za vodilno domačo farmacevtsko družbo, in povečal tržni delež.

V letu 2004 bo imel Lek direkten dostop do trgov Evropske zveze prek poslovnih enot Sandoza; Evropska zveza bo tako v prihodnjih letih predstavljala eno ključnih področij za Lek, kjer bo Lek že letos prisoten z nekaterimi svojimi ključnimi izdelki. Tako bo izpolnjen strateški cilj, da razvojne projekte, ki zahtevajo vse večja vlaganja, uresničimo na globalnem farmacevtskem trgu.

Lek je v letu 2003 za naložbe namenil 22,5 milijarde tolarjev.
Intenzivna naložbena dejavnost se je v letu 2003 stopnjevala. V Ljubljani so bili glavni projekti (zvečanje zmogljivosti pelet in granuliranja) povezani z gradnjo obrata trdnih oblik v prizidku nove tabletarne. Gradili smo tudi novo visokoregalno skladišče ter zaključili gradnjo prizidka poslovne stavbe in novih vivarijev. V Mengšu smo zaključili montažo vrste manjših objektov, kar že omogoča večjo proizvodnjo lizinoprila; gradimo tudi glavni objekt za nove organske sinteze. Zaključili smo PORT (proizvodni obrat za rekombinantne tehnologije), ki bo namenjen proizvodnji rekombinantnih zdravil in je eden najpomembnejših Lekovih projektov. V Lendavi smo se odločili za izboljšanje in povečanje proizvodnih zmogljivosti kalijevega klavulanata, na Prevaljah pa so potekala dela za zvečanje zmogljivosti lakiranja in tabletiranja.

Tudi v tujini so v letu 2003 potekala intenzivna investicijska dela. V Strykowu na Poljskem in Targu Murešu v Romuniji smo gradili dva sodobna farmacevtska obrata, ki bosta pokrila potrebe lokalnih tržišč in se vključevala v strategijo proizvodnih kapacitet Leka in Sandoza.

Tudi v prihodnje bodo naložbe del Lekovega napredka in širitve poslovanja. V Letu 2004 bodo vlaganja usmerjena v zagotovitev kapacitet za nekatere ključne izdelke za trženje v Evropski zvezi in ZDA.

V letu 2003 je Lek namenil 8,65 % od prodaje za raziskave in razvoj.
Znanje, inovatiovnost in kreativnost so ključni gonilna sila farmacevtske industrije. Lek je že večkrat dokazal, da se lahko z lastnim znanjem tudi na tem področju kosa s svetovno konkurenco. Konec leta 2003 je Lek pred Pritožbenim senatom Evropskega patentnega urada uspešno ubranil patent EP 1 095 037, ki pokriva Lekovo sintezo omeprazola. Lek je razvil lastno sintezo omeprazola v laboratorijih v Mengšu; za zdravilo omeprazol ima podeljene patente za sintezni postopek, ki ga uspešno in učinkovito izvajamo v Mengšu, kakor tudi za farmacevtsko obliko – pelete – kar vse je omogočilo prihod na trg ZDA. Lek ima na področju organske sinteze vrhunske rezultate z visoko stopnjo inovativnosti, kar je tudi plod dolgoletnega sodelovanja s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo in Kemijskim inštitutom.

Nenazadnje naša vlaganja v raziskave in razvoj ter dosežke potrjuje tudi priznanje Gospodarske zbornice Slovenije oziroma naziv inovator leta 2002 skupini, ki jo sestavljajo dr. Viktor Menart in mag. Simona Jevševar iz farmacevtske družbe Lek ter dr. Vladka Gaberc – Porekar s Kemijskega inštituta. Skupina je zlato priznanje prejela decembra 2003 za projekt filgrastim – pridobivanje rekombinantnega proteina z inovativnimi rešitvami (razvoj produkcijskega seva, tehnologije biosinteze in postopka izolacije rekombinantnega proteina).

V začetku februarja 2004 bo Lek z odprtjem proizvodnega obrata za rekombinantne tehnologije PORT1, ki je prvi te vrste v regiji Srednje in Vzhodne Evrope, vstopil na področje tehnologije prihodnosti. Lek bo na področju biofarmacevtike razvijal zdravila, jih proizvajal in tržil prek lastnih poslovnih enot in v okviru poslovne skupine Sandoz.

Zaposleni
Lek je v letu 2003 zaposlil 302 osebi, od tega 203 doma in 99 v tujini; poleg tega je prek agencij delo omogočil 60 novim zaposlenim. Med novozaposlenimi je prek 50 vrhunskih strokovnjakov (magistri in doktorji zananosti), ki so okrepili naše razvojno raziskovalne ekipe, kar potrjuje našo usmeritev na razvojnem področju.

Tudi v prihodnje bo Lek z zaposlovanjem zagotavljal nadaljnje uspešno poslovanje družbe. Za potrebe novega obrata PORT1 smo tako zaposlili 20 oseb, med katerimi so strokovnjaki s področja mikrobiologije, biologije, biokemije, kemije in farmacevtike.

Strateške usmeritve Leka in prioritete za leto 2004
Lekovi dosežki bodo pripomogli, da bo Sandoz dosegel vodilni tržni položaj kot globalni ponudnik generikov. Rast bo temeljila na visoki odličnosti poslovanja, konkurenčnem stroškovnem položaju, povišani stopnji inovativnosti, vrhunski razvojno raziskovalni funkciji in vodilnem tržnem položaju na ključnih trgih. S kombinacijo aktivnih farmacevtskih učinkovin in končnih farmacevtskih izdelkov ter na osnovi inovativnega pristopa h generičnim izdelkom bomo zagotavljali optimalni poslovni model, ki bo ustvarjal vrednost za Novartis in druge deležnike.

Prioritete Leka v letu 2004 so zagotoviti nadaljnjo rast prodaje in dobička, izboljšati konkurenčni položaj v Srednji in Vzhodni Evropi, Jugovzhodni Evropi in SND s prevzemom vloge poslovnega centra v okviru Sandoza, zagotavljati kontinuiteto poslovnih rezultatov in konkurenčnosti v ZDA, aktivirati najpomembnejše projekte za podporo nadaljnji rasti poslovanja na trgih Evropske zveze in pridruženih članic ter uspešno dopolnjevati nabor izdelkov na vseh trgih.

Predstavitev na konferenci za novinarje [pdf, 966 KB]

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.


Za dodatne informacije pokličite (01) 580 22 43 Katarina Klemenc Dinjaški, Korporativno komuniciranje v Leku