Kompostiranje v svetu uveljavljeno kot okolju najbolj prijazen način predelave bioloških odpadkov - Avstrijska kompostarna ena tehnološko najsodobnejših in najmodernejših kompostarn v Evropi

Lendavska kompostarna načrtovana po vzoru avstrijske

29. 1. 2004

Lendava, 29. januar 2004 – V sklopu projekta predvidene izgradnje kompostarne v Lendavi, katere vlagatelj je v celoti farmacevtska družba Lek d. d., je v četrtek, 29. januarja 2004, v organizaciji družbe Lek d. d. in Čistilne naprave Lendava d. o. o. skupaj z Občino Lendava potekal ogled danes tehnološko najsodobnejše in ene najbolj modernih kompostarn v Evropi – kompostarne v Frohnleitenu blizu Gradca v Avstriji. Po vzoru slednje je bil namreč izdelan idejni osnutek predvidene kompostarne v Lendavi. Ogleda so se udeležili člani občinske uprave in občinski svetniki Občine Lendava, predstavniki Krajevne skupnosti Čentiba in Trimlini, predstavnik Dolinskega ekološkega društva, člani Civilne pobude za Lendavo, predstavniki Zavoda za ekonomiko in urbanizem ZEU d.o.o. iz Murske Sobote ter predstavniki medijev. S strani organizatorjev so se ogleda udeležili član uprave Leka Marko Podbevšek, vodja projekta izgradnje kompostarne v Lendavi mag. Srečko Kokalj in direktor Čistilne naprave Lendava Artur Racman, ki so pripravili tudi strokovni del ogleda.

Udeležence ogleda zaprte kompostarne družbe Heissenberger & Pretzler GmbH v Frohnleitenu je sprejel dr. Martin Wellacher, vodja procesnega inženiringa pri družbi Komptech Farwick. Skupina si je ogledala postopek dela in tehnologijo kompostiranja v tehnološko najsodobnejši in eni najbolj modernih kompostarn v Evropi. Dr. Wellacher je obiskovalce seznanil z razlogi za izgradnjo kompostarne, njenimi zmogljivostmi, ekonomiko ter tehnologijo in delovanjem kompostarne. Pomemben poudarek je bil podan na vplive kompostarne na okolje. Slednjih pravzaprav ni, saj kompostarna deluje po najsodobnejši tehnologiji, ima najmodernejšo opremo, opremljena je s potrebnimi biološkimi filtri in čistilnimi aparati tako, da v okolje posreduje povsem očiščen zrak brez vonja. Prav tako je poskrbljeno za čiščenje izcednih voda, kompostarna pa je obenem zgrajena tako, da se že v njeni notranjosti ublaži hrup, ki nastaja v procesu kompostiranja odpadkov. Med drugim je dr. Wellacher poudaril, da je kompostiranje v svetu že dalj časa uveljavljen naraven in okolju prijazen način obdelave bioloških odpadkov.

Predvidena kompostarna ob čistilni napravi v Lendavi je v precejšnjem delu zasnovana in načrtovana podobno kot je zasnovana avstrijska kompostarna. Kompostarna v Lendavi, katere kapacitete v njeni prvi fazi obsegajo predelavo 13.000 ton bioloških odpadkov letno, bo zgrajena po vseh zakonsko določenih tehničnih in okoljevarstvenih parametrih in bo delovala v skladu tako s slovensko kot tudi evropsko zakonodajo. Pri gradnji in delovanju kompostarne bo uporabljena najsodobnejša tehnologija, vlagatelj pa je ob tem zagotovil, da se bodo kompostirali izključno biološki odpadki z njegove lokacije Trimlini, čistilne naprave ter biološki odpadki Občine Lendava. Kompostarna bo v celoti zaprt objekt in zato ne bo imela neposrednih vplivov na okolje. Zrak bo pred izpustom opran in očiščen prek biofiltra, izcedne vode pa bodo speljane na bližnjo čistilno napravo.

Z Občino Lendava in strokovnimi službami vlagatelj v kompostarno trenutno aktivno sodeluje pri pripravi odgovorov na vložene pobude in pripombe k lokacijskemu načrtu kompostarne, ki so jih v času javne razgrnitve podale zainteresirane javnosti in posamezniki.

Dodatne informacije: Artur Racman, direktor ČNL d. o. o.; telefon: (02) 578 95 77, telefaks: (02) 578 95 75; elektronska pošta: artur.racman@cnl.si