Drugostopenjsko sodišče v ZDA zavrnilo pritožbo GlaxoSmithKline PLC

Leku omogočeno nadaljnje uspešno trženje co-amoxiclava

25. 11. 2003

Ljubljana, 25. novembra 2003 – Potem ko je bila med družbami skupine GlaxoSmithKline PLC (GSK) in družbami skupine Novartis, med katerimi so bile vključene tudi družbe Lek d. d. Ljubljana, Lek Pharmaceuticals Inc. in Lek Services Inc., ZDA, v mesecu juliju 2003 sklenjena poravnalna pogodba v zvezi z co-amoxiclav izdelkom, omogoča Lekovo nadaljnje uspešno trženje tega izdelka še odločba ameriškega zveznega pritožbenega sodišča, s katero je bilo konec prejšnjega tedna razveljavljenih skupaj sedem patentov GSK-ja za njegov antibiotik Augmentin.

GSK je konec oktobra 2002 zoper družbe Lek d. d., Ljubljana, Lek Pharmaceuticals Inc. in Lek Services Inc., ZDA pred sodiščem v Severni Karolini v ZDA vložil tožbo v zvezi z izdelkom co-amoxiclav. Tožba je bila na podlagi poravnalne pogodbe, sklenjene v začetku julija 2003 med GSK-jem in družbami skupine Novartis, med katerimi so bile vključene tudi Lekove družbe, v celoti umaknjena, postopek pa ustavljen.

Pomemben del patentnih tveganj, povezanih s trženjem izdelka co-amoxiclav, je dodatno odpravila odločba ameriškega zveznega pritožbenega sodišča, s katero je bila 21. novembra 2003 potrjena odločitev okrožnega sodišča o razveljavitvi sedmih GSK-jevih patentov za antibiotik Augmentin (augmentin je kombinacija dveh sestavin; penicilina amoksicilin in kemične snovi, imenovane klavulanska kislina).

S tem je bila odpravljena dodatna ovira na poti generičnih proizvajalcev co-amoxiclav izdelka kar med drugim tudi Leku d. d. še vnaprej omogoča uspešno oskrbo trga z varnim in učinkovitim generičnim zdravilom co-amoxiclav. Lek d. d. bo tako nadaljeval s trženjem svojega izdelka co-amoxiclav, ki ga na ameriškem trgu – največjem farmacevtskem trgu na svetu in enem od Lekovih strateških trgov – od začetka leta 2003 trži prek svoje ameriške družbe Lek Pharmaceuticals Inc.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

***
Za dodatne informacije pokličite (01) 580 22 43 Katarina Klemenc Dinjaški, Korporativno komuniciranje v Leku