Lekova zdravila še naprej brez doplačil

15. 10. 2003

Farmacevtska družba Lek je Uradu Republike Slovenije za zdravila (Urad) posredovala usklajene cene nekaterih svojih vodilnih zdravil v Sloveniji. S tem je bolnikom omogočila nadaljevanje dosedanje terapije brez doplačila, ki bi ga po 1. novembru letos v skladu z ukrepi ZZZS morali poravnati bolniki sami.

Od začetka novembra 2003 naprej bo namreč ZZZS, kadar bo na slovenskem trgu več različic enakega zdravila, kril stroške za zdravila le do najvišje priznane vrednosti. Slednja je sedaj enaka najnižji obstoječi ceni primerljivih zdravil. Lek je cene prilagodil v skladu s seznamom medsebojno zamenljivih zdravil Urada ter kriteriji za določanje najvišje priznane vrednosti medsebojno primerljivih zdravil na slovenskem trgu. Cene Lekovih zdravil bodo takšne, da jih bodo zavarovalnice tudi v prihodnje krile bolniku v sklopu njegovih zdravstvenih zavarovanj.

Prilagoditev cen omenjenih Lekovih zdravil bo bolnikom omogočila nadaljevanje dosedanje terapije zdravljenja brez najmanjših zapletov in zmed, do katerih bi lahko prišlo v primeru zamenjave terapije zdravljenja z drugim primerljivim zdravilom.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

********

Za dodatne informacije pokličite (01) 580 22 43 Katarina Klemenc Dinjaški, Korporativno komuniciranje v Leku