Predsednik vlade Republike Poljske Leszek Miller je obiskal Lekovo tovarno v Strykowu

27. 8. 2003

V ponedeljek, 25. avgusta 2003, je predsednik vlade Republike Poljske Leszek Miller obiskal Lekovo novogradnjo Proizvodno-logistični center v Strykowu.

Septembra lani sta predsednika obeh držav, Aleksander Kwaśniewski in Milan Kučan, položila temeljni kamen pred začetkom gradnje Proizvodno-logističnega centra Lek (PLC) v Strykowu pri Lodžu. Danes pa so gradbena dela praktično že končana. Izvajajo se samo še zaključna dela na največji slovenski investiciji v tujini (70 mio EUR) in enem najmodernejših objektov tega tipa v Evropi. Selitev Leka v novi center se načrtuje že konec tekočega leta, proizvodnja pa bo stekla v prvi polovici leta 2004. V istem obdobju bosta Lek in Sandoz združila svojo dejavnost na Poljskem.

Poljski predsednik vlade Leszek Miller se je seznanil z načrti in obsegom dejavnosti družbe LEK S.A. na poljskem trgu. Hkrati je izrazil svojo podporo za izvajano investicijo.

Investicija v Strykowu, vredna 70 mio EUR, je projekt 21. stoletja, ki izkorišča najnovejše tehnologije. Na površini okoli 25.000 m2 bodo oddani v uporabo med drugim objekti za proizvodnjo trdih farmacevtskih oblik, s ciljno kapaciteto ene milijarde kosov tablet in kapsul letno, nizko- in visokoregalno skladišče s kapaciteto 8200 paletnih mest ter administrativna zgradba s pisarniškimi prostori in z laboratoriji za mikrobiološko in kemično kontrolo kakovosti.

V tovarni bo zaposlenih skoraj 300 oseb. Zaključek del in oddaja objekta na ključ se načrtuje v prvi polovici leta 2004.

Istočasno z angažiranostjo v investicijski projekt se je na Poljskem začela integracijska dejavnost v okviru strateške povezave Leka z vodilnim mednarodnim generičnim koncernom Sandoz, podjetjem z globalnim obsegom. Jasno zastavljeni cilji in mnenje vodstva skupine napovedujejo visokokomplementaren scenarij skupne dejavnosti v obojestransko korist. Skupina Sandoz in Lek pa ne bosta močna akterja samo na evropskem farmacevtskem trgu. Stremela bosta namreč k zavzetju vodilnega položaja na globalnem generičnem tržišču, predvsem v državah, v katerih je pričakovati največjo potencialno rast. Lek ostaja vodilno slovensko podjetje z močno prisotnostjo na trgih držav Srednje, Vzhodne in Jugovzhodne Evrope ter Skupnosti neodvisnih držav. Na svojih tradicionalnih tržiščih pa bo še naprej investiral v razvoj zdravstva in medicinske znanosti. Hkrati pa bo Lek skrbel za realizacijo pomembnega mota svoje misije, tj. odgovoren in partnerski odnos do okolja in človeka.

Sprememba imena družbe Argon SA

V ponedeljek, 1. septembra je bila v sodni register vpisana sprememba imena in sedeža družbe Argon SA iz Lodža. Novo ime družbe je Lek S.A., s sedežem v Strykowu.