Vojvoda poljske regije Lodž na obisku v Sloveniji

18. 7. 2003

Na povabilo Leka d.d. je na obisku v Sloveniji vojvoda poljske regije Lodž , g. Krzysztof Makowski. V času obiska se je vojvoda Makowski z delegacijo Leka in njegovih poslovnih partnerjev, na čelu s predsednikom uprave Metodom Dragonjo, 16.7.2003 srečal s podpredsednico GZS, Marto Kos Marko.

Kosova je predstavila trenutno situacijo v slovenskem gospodarstvu. Posebej je poudarila pomen vključevanja v EU, ki bo v marsičem olajšal tudi poslovanje s Poljsko. Poljskemu gostu pa je predstavila tudi močno vlogo slovenskih podjetij na območju jugovzhodne Evrope, kjer vidi tudi priložnosti za skupne projekte. Kosova je spregovorila tudi o pomenu Leka za slovensko gospodarstvo. Po podatkih Statističnega urada RS za lansko leto, je znašal delež Leka v celotnem slovenskem izvozu 3,2 odstotka, kar podjetje uvršča na tretje mesto med slovenskimi izvozniki. Lek zaseda prvo mesto med slovenskimi izvozniki kar v šestindvajsetih državah, od tega si prvih pet trgov po vrednosti izvoza sledi po naslednjem vrstnem redu: Poljska, ZDA, Makedonija, Kitajska, Južna Koreja. Lek je lani izvažal v 86 držav sveta, vrednostno največ v oziroma na Poljsko, ZDA, Rusijo, Hrvaško, Češko.

Po besedah predstavnikov Leka ima Lek na Poljskem 2,3 odstotni farmacevtski tržni delež. Lek Polska, družba v okviru Skupine Lek, je ena izmed vodilnih farmacevtskih družb na Poljskem. Poleg promocije in distribucije farmacevtskih in veterinarskih izdelkov Leka iz Slovenije ima tudi svojo lastno proizvodnjo farmacevtskih izdelkov. Zaposluje približno 260 ljudi in je leta 2002 dosegla skupno prodajo v višini PLN 284 milijonov (CHF 111 milijonov), od česar je bilo 30 milijonov PLN (CHF 12 milijonov) lastne proizvodnje. Z 28 % rastjo prodaje v letu 2002 (najvišja v farmacevtskem sektorju) so Lek Polska uradno razglasili za “gazelo” poljske ekonomije.

Lekova investicija v Strykowu, Center za farmacevtsko proizvodnjo in logistiko, bo največja Lekova in hkrati tudi največja slovenska naložba v tujini. Center, vreden 40 milijonov EUR, je projekt 21. stoletja, saj uporablja najsodobnejše tehnologije. Na zemljišču v velikosti 25.000 m2 bodo objekti za proizvodnjo trdnih farmacevtskih oblik, nizko in visoko-regalna skladišča ter poslovna in kontrolna zgradba s pisarnami in laboratoriji za kontrolo mikrobiološke in kemijske kakovosti. Novi proizvodno-logistični center Leka na Poljskem bo zgrajen po mednarodnih standardih GMP in bo evropski center, ki bo poleg realizacije prodajnih ciljev Leka na Poljskem zagotavljal realizacijo prodajnih ciljev na ostalih Lekovih tradicionalnih trgih in državah EU.

Pri postavitvi tovarne sodeluje več slovenskih in poljskih podjetij, kot na primer Ingrad d.d., Trimo d.d., IMP Klima montaža d.d., Makro 5 d.o.o. Dela bodo zaključena v sredini leta 2004 in takrat bo objekt tudi odprt za uporabo.

Vojvoda Makowski je predstavil Lodz kot glavno mesto vojvodstva Lodz in osrednje mesto celotne industrijske regije in Poljske kot celote. Iz nekdaj tradicionalnih industrijskih panog, kot je na primer tekstilna, se je regija prestrukturirala in se danes ponaša z uspešnimi domačimi in tujimi podjetji s področja farmacevtike, telekomunikacij in računalništva ter predelave sadja in zelenjave, če omenimo le najpomembnejše. Domača vlada hiti z graditvijo cestne in ostale infarstrukture, davčnimi reformami, da bi pridobili čim več tujih investitorjev, še posebej s takšnimi načrti, kot so Lekovi.

Dejstvo, da je Lek sestavni del skupine Novartis odpira dodatne možnosti, da Lek učvrsti svoj položaj na trgu zdravil in da hkrati veča obseg aktivnosti na Poljskem. Z realizacijo projekta proizvodno-logističnega centra postaja Lek tudi pomembno poljsko podjetje, kar je poudaril vojvoda g. Makowski.