Lekova investicija v Strykowu v polnem teku

16. 6. 2003

Po slovesnosti ob polaganju temeljnega kamna za Lekov Center za farmacevtsko proizvodnjo in logistiko v Strykowu v bližini Lodža septembra lani, ki sta se je udeležila predsednika obeh držav, Aleksander Kwašniewski in Milan Kučan, so se razmahnila investicijska dela. Prvi objekti bodo odprti za uporabo že v začetku 2003, ko bo Lek Polska začel s selitvijo svojih poslovnih prostorov. Istočasno bosta Lek in Sandoz (Novartis Generics) integrirala svoje poslovanje na Poljskem.

Investicija v Strykowu, vredna 40 milijonov EUR, je projekt 21. stoletja, saj uporablja najsodobnejše tehnologije. Na zemljišču v velikosti 25.000 m2 bodo objekti za proizvodnjo suhih farmacevtskih oblik s planirano letno proizvodno kapaciteto 1 milijarde tablet in kapsul, nizko in visoko-regalna skladišča za 8.200 palet ter poslovna in kontrolna zgradba s pisarnami in laboratoriji za kontrolo mikrobiološke in kemijske kakovosti. Dela bodo zaključena v sredini leta 2004 in takrat bo objekt tudi odprt za uporabo.

Vzporedno pa se je na Poljskem začela strateška povezava Leka v okviru Sandoza, vodilne mednarodne generične farmacevtske družbe. Jasno formulirani cilji in položaj vodstva družbe zagotavljajo visoko komplementarnost skupnega poslovanja, ki bo ugodno za obe strani. Skupina Sandoz in Lek ne bosta le pomemben evropski igralec na farmacevtskem trgu, ampak imata za cilj doseči vodilno pozicijo na svetovnem generičnem trgu, predvsem v državah, ki omogočajo največji potencial rasti. Lek bo ostal vodilno slovensko podjetje z močno prisotnostjo na trgih CVE, SND in JVE. Na svojih tradicionalnih trgih bo še naprej investiral v razvoj zdravstva in medicinske znanosti ter vzpodbujal udejanjanje pomembnega sporočila svoje misije – odgovoren in partnerski odnos do okolja in človeka.

V skladu s svojo misijo je Lek v začetku leta 2002 podpisal pogodbo o sodelovanju s Tatra Voluntary Rescue Service (TOPR). Začel je delovati program “ZDRAVO SODELOVANJE”, ki ima za cilj financiranje tekočih dejavnosti TOPR-a, začetek izobraževalnega programa o varnosti v gorah in prvi pomoči ter sodelovanje z narodnim parkom Tatre pri projektih za zaščito naravnega okolja v Tatrah.

Načrtuje se dolgoročno sodelovanje, da bi bil izobraževanja deležen čim širši krog ljudi.

Lek je edino farmacevtsko podjetje na Poljskem, ki je lansiralo projekt te vrste. Kot poljska ekonomska entiteta Lek torej ni aktiven samo na področju proizvodnje in distribucije, ampak tudi na področju sociale.

Lek, s sedežem v Ljubljani v Sloveniji, je mednarodna skupina generičnih družb in se uvršča med vodilna farmacevtska podjetja na področju CVE, JVE in SND, s širšo mednarodno prisotnostjo v številnih specifičnih produktnih linijah. Deluje na področju farmacevtskih in veterinarskih izdelkov. Na področju farmacevtike ima obsežen portfelj, s precejšnjim strokovnim znanjem na področju antiinfektivov, izdelkov za srčno-žilne bolezni ter bolezni prebavil. Skupina Lek zaposluje približno 3.600 ljudi v različnih regijah. Leta 2001 je realizirala celotno prodajo v višini 78,5 milijarde SIT (CHF 544 milijonov), dohodek od poslovanja 9,6 milijarde SIT (CHF 67 milijonov) in neto dohodek v višini 8,2 milijarde SIT (CHF 57 milijonov). Tržna kapitalizacija družbe 22. avgusta 2002 je bila približno 129 milijard SIT (CHF 834 milijonov). Dodatne informacije poiščite na http://www.lek.si

Lek Polska, družba v okviru Skupine Lek, je ena izmed 10 vodilnih farmacevtskih družb na Poljskem. Poleg promocije in distribucije farmacevtskih in veterinarskih izdelkov Leka iz Slovenije ima tudi svojo lastno proizvodnjo farmacevtskih izdelkov. Zaposluje približno 260 ljudi in je leta 2002 dosegla skupno prodajo v višini PLN 284 milijonov (CHF 111 milijonov), od česar je bilo 30 milijonov PLN (CHF 12 milijonov) lastne proizvodnje. Z 28 % rastjo prodaje v letu 2002 (najvišja v farmacevtskem sektorju) so Lek Polska uradno razglasili za “gazelo” poljske ekonomije. Dodatne informacije na http://www.lek.com.pl

Sandoz, družba Novartisa, je globalni proizvajalec generičnih farmacevtskih izdelkov. Razvija, proizvaja in prodaja zdravila, farmacevtske izdelke in biotehnološke učinkovine. Desetletja izkušenj in znanja so prispevala k temu, da je Sandoz postal priznan partner v programih Farmacevtika, Biofarmacevtika in Učinkovine. Skupno Sandoz zaposluje približno 11.500 ljudi po vsem svetu. V letu 2002 je beležil prodajo v višini 1,8 milijarde US$. Dodatne informacije na http://www.sandoz.com

Novartis AG (NYSE:NVS) je v svetu vodilno podjetje na področju farmacevtike in izdelkov za širšo potrošnjo. Leta 2002 so podjetja v Skupini Novartis dosegla prodajo v višini 20,9 milijarde US$ in neto dohodek 4,7 milijarde US$. Skupina je investirala približno 2,8 milijarde US$ v razvoj in raziskave. Skupina Novartis, s sedežem v Baslu v Švici, zaposluje pribliŽno 77.200 ljudi in deluje v več kot 140 državah po svetu. Informacije na http://www.novartis.com