Pravilno uporabljen Dermo spray N ne povzroča pojava kloramfenikola v mleku

11. 4. 2003

Ljubljana, 11. aprila – Z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije z dne 11. 4. 2003 je bil zaradi preprečitve vnosa kloramfenikola v organizem živali in živila živalskega izvora izdan sklep o prepovedi prometa in uporabe zdravila Dermo spray N, dermalno pršilo, ki ga proizvaja Lek d. d.

Lek d. d. bo v skladu s tem sklepom umaknil zdravilo s slovenskega trga.

Družba Lek trži zdravilo Dermo spray N v skladu z veljavnimi predpisi izključno preko veterinarskih organizacij, ki so registrirane za promet z veterinarskimi zdravili.

Dermo spray N je veljavno registriran in je namenjen le za lokalno zdravljenje ran pri živalih, ki niso namenjene prehrani ljudi (psi in mačke). Tovrstna uporaba kloramfenikola se dovoljuje tudi v državah Evropske unije, kjer so na trgu številni podobni preparati

Samo veterinar lahko predpiše omenjeno zdravilo na recept. Na plastenki, dermalnem pršilu, je etiketa z navodilom o dovoljeni uporabi zdravila (indikacije: preprečevanje infekcij ran in zdravljenje inficiranih ran in poškodb vseh vrst pri živalih, ki niso namenjene za prehrano ljudi). Pršilu je dodana tudi barva. Ob razpršitvi zdravila na zdravljeno mesto se le-to obarva intenzivno vijolično. Ob tako predpisani uporabi Dermo spraya N nikakor ne more priti do pojava kloramfenikola v mleku.

Lek d. d. je s prepovedjo prometa in uporabe Dermo spraya N tako moralno kot finančno oškodovan.

Prepoved prometa z Dermo sprayem N je rešitev, ki ne preprečuje osnovnih vzrokov za pojav kloramfenikola v mleku. Menimo, da je potrebno poiskati resnične vzroke in krivce za pojave prepovedanih snovi v živilih živalskega izvora, med drugim tudi kloramfenikola, kar pa pristojni veterinarski organi še niso storili.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

***

Za dodatne informacije pokličite (01) 580 22 43 Miša Komar Žiberna, Korporativno komuniciranje v Leku