Prva seja novega nadzornega sveta

28. 3. 2003

V četrtek, 27. marca 2003, se je na prvi seji sestal novi nadzorni svet farmacevtske družbe Lek. Sestava nadzornega sveta odraža spremenjeno lastniško strukturo Leka po uspešnem prevzemu novembra 2002.

Nadzorni svet je izvolil svojega novega predsednika. To vlogo je prevzel mag. Christian Seiwald. V nadzornem svetu je skupaj pet predstavnikov Novartisa, ki predstavljajo tako poslovno enoto Generika kot tudi vodstvo koncerna iz Basla. V nadzornem svetu deluje tudi dr. Peter Kraljič, ugledni slovenski konzultant, in v skladu s slovensko zakonodajo o sodelovanju zaposlenih pri upravljanju podjetij trije predstavniki zaposlenih.

Nadzorni svet se je na prvi seji seznanil s poročilom o poslovanju delniške družbe Lek leta 2002, z letnim poročilom uprave in revizijskim mnenjem. Nadzorni svet je sprejel letno poročilo in podprl predlog uporabe bilančnega dobička, o katerem bo odločala skupščina delniške družbe. Seznanil se je tudi s cilji poslovanja v letu 2003 in s poslovnimi gibanji v prvem četrtletju. Nadzorni svet je tako glede lanskih poslovnih rezultatov kot glede poslovnih gibanj v tem letu izrazil priznanje upravi družbe, poslovodstvu in vsem zaposlenim za odlične poslovne rezultate.

Obravnaval je tudi statusno poročilo o poteku integracije Leka v poslovno skupino Novartis. Vključitev poteka uspešno, kratkoročni rezultati so ugodni, sprejete pa so že odločitve, ki bodo omogočile realizacijo dolgoročnih sinergijskih učinkov za izboljšanje poslovnih rezultatov. Letos želimo doseči za najmanj 50 milijonov CHF sinergij na področju prodaje in stroškovne učinkovitosti. Poleg tega bomo realizirali strateške projekte, ki bodo omogočili rast in širitev poslovanja.

Lekov cilj je postati pomemben član Novartisove skupine podjetij, hkrati pa utrditi vlogo ene vodilnih gospodarskih družb v Sloveniji, je poudaril novoizvoljeni predsednik nadzornega sveta mag. Christian Seiwald.