Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana, članica skupine Novartis, v skladu z določbami 55. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja

Povzetek revidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za poslovno leto 2002

19. 3. 2003

Leto 2002 je bilo za Lek prelomno – zaključen je bil prevzem s strani švicarske družbe Servipharm AG, družbe, ki je v 100 % lasti Novartis Pharme AG.

Prevzem je bil skrbno načrtovan in vseskozi voden v soglasju z upravo Leka. Kljub napetim pogajanjem in zapletom, kar je potekalo pred očmi javnosti, je javna ponudba za nakup Lekovih delnic dosegla visoko podporo delničarjev. Več >>