Novi predsednik nadzornega sveta

5. 2. 1999

Nadzorni svet delniške družbe Lek je v četrtek, 4. februarja 1999, na nadaljevanju prekinjene redne 5. seje za novega predsednika z večino glasov izvolil Petra Filipiča, pomočnika generalnega direktorja družbe Autocommerce.

Peter Filipič, mag. ekonomije, je član Lekovega nadzornega sveta od leta 1996 in v njem zastopa interese kapitalske strani.

Nadzorni svet je v nadaljevanju seje sprejel poročilo o prodaji v letu 1998 in statusno poročilo o izvajanju korporacijske strategije ter obravnaval druge točke, ki so bile na dnevnem redu.