Umik delnic Leka

4. 2. 2003

Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana javnost obvešča,

da je Odbor za sprejem vrednostnih papirjev na Ljubljansko borzo (v nadaljevanju: Odbor za sprejem) na seji dne 31.1.2003 sprejel odločbo, na podlagi katere so z dnem 3.2.2003 iz borzne kotacije izključene redne delnice z oznako LEKA in prednostne delnice z oznako LEKB, izdajatelja Lek farmacevtska družba d.d., Ljubljana, Verovškova 57.

Odločbo je Odbor za sprejem izdal na podlagi obvestila izdajatelja Lek d.d. z dne 21.1.2003, s katerim je bila borza obveščena, da so delničarji Lek d.d. na skupščini, ki je potekala 20.1.2003, z večino, ki je presegala 9/10 osnovnega kapitala, sprejeli sklep o umiku delnic z oznako LEKA in LEKB z organiziranega trga. Na podlagi ugotovitve Odbora za sprejem, da vrednostni papir zaradi veljavno sprejetega sklepa o umiku navedenih delnic iz organiziranega trga skladno z 48. in 49. členom Pravil Ljubljanske borze d.d. ne izpolnjuje več pogojev za trgovanje, je zato Odbor za sprejem ugotovil, da je izključitev navedenih delnic iz borzne kotacije z dnem 3.2.2003 utemeljena.

Lek d.d.