Lek vstopil s co-amoksiklavom na ameriški trg

6. 1. 2003

Ljubljana, 6. januar 2003 – Slovenska farmacevtska družba Lek je na največji farmacevtski trg na svetu vstopila s svojim vodilnim izdelkom co-amoksiklav. Z vstopom na ameriški trg je Lek dosegel svoj največji poslovni cilj. Prvi delovni dan, 2. januarja 2003, je Lekova povezana družba Lek Pharmaceuticals Inc. prodala za 27 mio USD co-amoksiklava.

Originator GlaxoSmithKline svoj izdelek trži pod zaščiteno tržno znamko Augmentin. Letna vrednost prodaje Augmentina v ZDA znaša 1,3 milijarde dolarjev. Izdelek co-amoksiklav obstaja na trgu v omejenih količinah zaradi tehnološko zahtevne proizvodnje in intelektualne lastnine. Na trgu so poleg originatorja prisotni še naslednji generični proizvajalci. Od julija letos je na trgu generični co-amoksiklav ameriške družbe Geneva, pred slabim mesecem pa ga je začela tržiti še izraelska družba Teva. Registracijo za tablete co-amoksiklava je pridobila tudi indijska družba Ranbaxy, vendar jih na ameriškem trgu še ne prodaja.

Izdelek je bil zaščiten z velikim številom patentov, ki na trgu omejujejo generično konkurenco. Originatorska družba GlaxoSmithKline je proti vsem generičnim proizvajalcem co-amoksiklava, ki imajo pridobljeno registracijo izdelka, vložila tožbo zaradi nezakonito pridobljenega seva za proizvodnjo klavulanske kisline.

Slovenska farmacevtska družba Lek je razvila neodvisni sev za proizvodnjo klavulanske kisline v svojih razvojnih laboratorijih v sodelovanju z zunanjimi svetovno priznanimi strokovnjaki. Lek v sodnem sporu dokazuje lasten in neodvisen razvoj izdelka. Lek trdi, da je tožba v celoti neutemeljena. Poslovna tveganja obvladujemo z zadostno kritično maso virov v poslovni skupini Novartis.

Družba Lek je pričela s projektom co-amoksiklav leta 1989 z lastnim razvojem in raziskavami, razvila lastno tehnologijo za proizvodnjo klavulanske kisline ter razvila lastne gotove oblike co-amoksiklava, ki so v skladu s svetovnimi regulatornimi zahtevami. Družba Lek proizvaja učinkovino klavulansko kislino v svojem obratu v Lendavi, gotove oblike izdelkov pa na Prevaljah.

Co-amoksiklav je Lekov najširše internacionaliziran izdelek, ki se je do sedaj uveljavil na trgih Poljske, Hrvaške, Romunije, Ruske federacije, EU ter držav Azije, Afrike in Latinske Amerike. Trži ga v več kot 60-tih državah.

Pričakovana konsolidirana prodaja co-amoksiklava na ameriškem trgu bo v letu 2003 presegla 100 mio USD. S tem bo ameriški trg postal Lekov največji trg.

Izključitev odgovornosti

Ta dokument in njegova vsebina ne predstavljata ponudbe za prodajo ali za odkup vrednostnih papirjev, kakor tudi ne posredovanja nakupa ali prodaje vrednostnih papirjev ali dela aktivnosti za prodajo ali trženje takšnih vrednostnih papirjev. Ni dopustno, da bi se ta dokument uporabljal kot takšna ponudba ali kot takšna aktivnost za trženje. Ta dokument se tudi ne sme uporabljati kot pisno potrdilo o tem, da bi se zdaj ali v prihodnosti ponujali vrednostni papirji za nakup ali prodajo ali da bi se zdaj ali v prihodnosti posredovala nakup ali prodaja vrednostnih papirjev ali da bi se zdaj ali v prihodnosti izvajale aktivnosti za prodajo ali trženje takšnih vrednostnih papirjev. V primeru, da bo javna ponudba za odkup vrednostnih papirjev oddana, bo ponudbeni prospekt prej predložen Agenciji za trg vrednostnih papirjev in ponudbeni dokument objavljen v skladu z Zakonom o prevzemih.

To obvestilo za javnost vsebuje določene izjave, ki se nanašajo na pričakovanja glede razvoja poslovanja skupine Novartis in poslovne skupine Lek. Takšne izjave se spoznavajo po tem, da se uporablja terminologija projekcij in napovedi ali po tem, da se govori o strategiji, načrtih ali namerah. Vsebujejo opis Novartisove namere, da odda javno ponudbo za odkup Lekovih delnic. Takšne izjave predstavljajo sedanjo oceno prihodnjih dogodkov s strani Novartisa in so zaradi tega odvisne od določenih tveganj, negotovosti in domnev. Možno je, da Novartis ne bo objavil javne ponudbe za odkup delnic, če se pogoji, ki jih je predlagal, ne izpolnijo na za Novartis zadovoljiv način. Drugi dejavniki, ki bi lahko vplivali na uspeh potencialnega prevzema, zajemajo negotovosti glede kliničnih raziskav in razvijanja proizvodov, nepričakovane zakasnitve s strani upravnih organov ali na splošno nepričakovani državni ukrepi, prav tako pridobitev in varstvo intelektualne lastnine kakor tudi tisti dejavniki, ki so navedeni v formularju 20-F, ki ga je skupina Novartis predložila US Securities and Exchange Commission. Če se uresniči eno ali več teh tveganj ali negotovosti ali če se izkaže, da domneve, na katerih temeljijo izjave v tem obvestilu za javnost, niso točne, to lahko privede do tega, da resnični rezultati pomembneje odstopajo od tistih, ki so v tem dokumentu opisani kot možni, domnevni ali pričakovani.

Informacija, vsebovana v tem dokumentu, ni predvidena za objavo ali distribucijo osebam v Združenih državah Amerike ali katerikoli državi, katere pravna ureditev bi prepovedovala takšno prodajo. V tem dokumentu omenjeni vrednostni papirji niso in tudi v prihodnje ne bodo registrirani skladno z US Securities Act 1933 v vsakokrat veljavnem besedilu in se ne smejo ponujati za nakup ali prodajo v Združenih državah Amerike, ne da bi bili registrirani po tem zakonu ali na podlagi izjeme, predvidene v tem zakonu.