Prijateljski prevzem Leka uspešno zaključen

Lek ohranja in utrjuje identiteto pri strateški vključitvi v skupino Novartis

29. 11. 2002

Ljubljana, 29. novembra 2002 – Strateška povezava farmacevtske družbe Lek predstavlja nov mejnik v razvoju družbe. Družbi Lek ohranjanje svoje identitete in sinergija poslovanja v skupini Novartis predstavlja nove strokovne ter poslovne izzive in možnosti za uspešen nadaljnji razvoj družbe in posameznikov.

21. novembra je slovenska Agencija za trg vrednostnih papirjev ugotovila, da je bila javna ponudba ponudnika Servipharm AG, Basel, Švica, ki je družba poslovne skupine Novartis, za odkup delnic farmacevtske družbe Lek d.d., uspešna. Na podlagi ponudbe je ponudnik pridobil 99,07% vseh izdanih delnic družbe Lek. Prav tako je Urad za varstvo konkurence izdal odločbo, s katero ugotavlja, da je koncentracija skladna s pravili konkurence in ji zato ni nasprotoval. Postopek prijateljskega prevzema je bil 28. novembra 2002 uspešno zaključen z izplačilom kupnine na račune prodajalcev in prenosom delnic na račun vrednostnih papirjev ponudnika.

Strateška povezava farmacevtske družbe Lek predstavlja nov mejnik v nadaljnjem uspešnem razvoju družbe, saj prinaša nove strokovne in poslovne izzive in možnosti za uspešen nadaljnji razvoj družbe in tudi posameznikov.

Družba Lek je slovenska farmacevtska družba in se bo v skupini Novartis osredotočila na združevanje in rast skupnega poslovanja, bolnikom pa bomo poskušali ponuditi sodobno in učinkovito zdravljenje po sprejemljivih cenah. Na tradicionalnih trgih bo Lek še vedno vlagal v razvoj zdravstva ter znanosti in skrbel za uresničevanje sestavnega dela svojega poslanstva, to je odgovoren in partnerski odnos do družbenega okolja in posameznikov.

Farmacevtska družba Lek ohranja svojo korporativno in blagovno znamko in s tem identiteto. Novartis bo podprl Lekove investicijske načrte za povečevanje zmogljivosti v Sloveniji in po celi regiji. Lek bo vodilno generično farmacevtsko podjetje na trgih CVE, JVE in SND ter na teh trgih deloval kot samostojna družba v skupini Novartis z razpoznavno blagovno znamko. Konkurenčni položaj, strateški cilji in vodstveni pristop družbe Lek in skupine Novartis obetajo visoko komplementaren scenarij skupnega poslovanja, ki bo koristil obema družbama. Tako bosta družbi izkazali še boljše rezultate, kot če bi delovali in konkurirali samostojno. Lek in skupina Novartis ne bosta predstavljali samo močnega evropskega igralca na farmacevtskem trgu, temveč si bosta zagotovila vodilen položaj v globalnem generičnem trgu, predvsem na tistih trgih, ki ponujajo največjo potencialno rast.

Človeški viri so najpomembnejši element konkurenčnih sposobnosti, zato bo Lek še naprej vlagal v razvoj in pridobivanja novih znanj ter s tem pridobivanja novih zaposlenih.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

***

Za dodatne informacije pokličite (01) 580 22 43 Miša Komar Žiberna, Korporativno komuniciranje v Leku