Coamoxiclav proizvodi

18. 11. 2002

Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, v skladu z določbami 66. člena ZTVP-1 in Pravili Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, javnost obvešča,

da sta družbi GlaxoSmithKline PLC in SmithKline Beecham Corp., d/b/a GlaxoSmithKline, ZDA, zoper družbe Lek Pharmaceuticals, Inc. in Lek Services, Inc., ZDA ter Lek d.d., Ljubljana (skupaj v nadaljevanju: Lek), pred Vrhovnim Okrajnim sodiščem v Severni Karolini, ZDA, dne 30.10.2002 vložili tožbo s predlogom za izdajo začasne odredbe zaradi dejanj nelojalne konkurence v zvezi s proizvodi coamoxiclav. Tožba zoper Lek je bila pričakovana. Lek ocenjuje, da je tožba v celoti neutemeljena.

Lek d.d.