Dosežen prag javne ponudbe

30. 10. 2002

Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana v skladu z določbami 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev in Pravili Ljubljanske borze d. d., Ljubljana, obvešča javnost

da je Lek d. d. dne 29.10.2002 s strani ponudnika Servipharm AG, c/o Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Švica prejel obvestilo o doseženem pragu javne ponudbe za odkup vseh delnic družbe Lek d. d. Do vključno dne 28.10.2002 so ponudbo sprejeli delničarji, katerih deleži predstavljajo 57,28 % vseh izdanih delnic Leka. V skladu z 12. členom Zakona o prevzemih se rok za sprejem ponudbe podaljša tako, da ponudba za odkup velja do vključno 12.00 ure 18.11.2002, kar omogoča delničarjem, ki javne ponudbe za odkup vseh delnic še niso sprejeli, da to storijo do navedenega roka.

Lek d. d.