Omeprazol

17. 10. 2002

Objava po določbah 66. člena ZTVP-1 in Pravilih Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana

Ker je Okrajno sodišče v New Yorku v patentnem sporu Astra Aktiebolag et.al. zoper Andrx, Genpharm, Cheminor in KUDCo izdalo odločbo, s katero je ugotovilo, da so prve tri od prej navedenih družb, ki so zaprosile za prodajo generičnega proizvoda Prilosec, kršile dva patenta Astre na formulaciji omeprazola in ker je Lek farmacevtska družba d.d., Ljubljana kot tožena stranka udeležena v podobnem sodnem sporu,

družba Lek d.d., v skladu z določbami 66. člena ZTVP-1 in Pravili Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana javnost obvešča,

da glede na navedeno družba pričakuje nadaljevanje sodnega postopka, v katerem je udeležen tudi Lek d.d. in da zato družba preučuje in evaluira možne učinke omenjene sodne odločbe.

Skladno z določbami ZTVP-1 je družba o navedenem že obvestila Agencijo za trg vrednostnih papirjev.

Lek d. d.