Lek prejel ponudbo

30. 9. 2002

Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, v skladu z določbami ZTVP-1 in Pravili Ljubljanske borze d.d., Ljubljana obvešča javnost,

da je, v zvezi z obvestilom o nameri za ponudbo za odkup vseh delnic družbe Lek, ki ga je dne 29. 8. 2002 podal Novartis Pharma Storitve d.o.o., Ljubljana, ter z dopolnilnima obvestiloma z dne 17. 9. 2002 in 25. 9. 2002 s strani družb Novartis Pharma AG, Servipharm AG in Novartis Pharma Storitve d.o.o., dne 27. 9. 2002 Uprava družbe Lek prejela obvestilo družb Novartis Pharma AG in Servipharm AG o naslednji spremembi:

da bo ponudnik Servipharm AG, objavil javno ponudbo za odkup vseh delnic družbe Lek d. d..

Ponudba je bila objavljena v soboto, 28. 9. 2002, v časopisu Delo.

Lek d. d.