Lekovi delničarji niso podprli predlaganih sprememb statuta

27. 9. 2002

Farmacevtska družba Lek sporoča, da sklepa, ki sta bila predlagana na današnji skupščini delničarjev, nista bila sprejeta. Novartis si je v nameri za ponudbo za odkup delnic Leka pridržal pravico, da ne nadaljuje s postopkom javne ponudbe za odkup delnic Leka v primeru, da sklepa, predlagana na današnji skupščini delničarjev, ne bi bila sprejeta.

Predsednik uprave Leka Metod Dragonja je po koncu skupščine delničarjev povedal: “Zelo smo razočarani nad izidom skupščine delničarjev, ki ni podprla predlogov uprave in nadzornega sveta. To bo zahtevalo ponoven razmislek o nadaljnjem uresničevanju strateškega načrta družbe s ciljem, da Lek ostane dobro pozicioniran tako glede položaja na trgu kot svojega portfelja in izdelkov v razvoju, s čimer bo skrbel tudi za uresničevanje pričakovanj svojih deležnikov.”

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

***

Za dodatne informacije pokličite (01) 580 22 43.
Miša Komar Žiberna, Korporativno komuniciranje, Lek d. d.