Lek obvešča javnost 2

28. 8. 2002

Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, v skladu s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, ter v skladu s 66. členom ZTVP-1 obvešča javnost,

da sta dne 26. 8. 2002 ob 17.00 uri predsednik in izvršni direktor družbe Novartis Daniel Vasella in predsednik uprave Lek d. d. Metod Dragonja v izjavi za javnost povedala, da med poslovodstvoma obeh družb potekajo dogovori o možnostih strateške povezave obeh družb, na podlagi katerih bi lahko ali pa tudi ne prišlo do objave namere za ponudbo za odkup še v tem tednu.

O nadaljnjem razvoju dogodkov in odločitvah pristojnih organov družbe bomo Borzo, Agencijo za trg vrednostnih papirjev in javnost nemudoma obvestili v skladu z veljavno zakonodajo.

Lek d. d.