Lekovi polletni prodajni rezultati

5. 8. 2002

Ljubljana, 5. avgust – Prodaja poslovne skupine Lek je bila v prvem polletju letošnjega leta 46 milijard SIT, kar predstavlja v primerjavi z enakim obdobjem lani 23-odstotno rast. Lek načrtuje še izrazitejšo internacionalizacijo poslovanja in prodor na ameriški trg.

Farmacevtska družba Lek je v prvem polletju 2002 kljub zakonodajnim spremembam v Sloveniji in slabitvi ameriškega dolarja presegla načrtovane poslovne cilje. Glavni dejavniki rasti družbe so makroekonomska stabilnost na Lekovih najpomembnejših trgih, solidna rast prodaje na njegovih tradicionalnih trgih (Poljska, Rusija in Češka) in prodaja novih izdelkov na ameriškem trgu. K dinamični rasti prodaje znatno prispevata nakupa poljske in romunske farmacevtske družbe v letu 2001.

Prodaja družbe Lek d. d. je bila v prvih šestih mesecih letošnjega leta 43 milijard SIT, kar predstavlja v primerjavi z enakim obdobjem lani 24-odstotno rast. Največja je bila prodaja zdravil na recept in farmacevtskih učinkovin (75,8 % zdravila na recept in 12,4 % farmacevtske učinkovine), nato zdravil za samozdravljenje (7,3 %) in veterinarskih izdelkov (4,5 %). Poslovna skupina Lek pa je prvo polletje 2002 zaključila s 46 milijardami SIT prodaje in dosegla v primerjavi z enakim lanskim obdobjem 23-odstotno rast. V polletne rezultate prodaje matične družbe Lek niso vključeni polletni prodajni rezultati podjetja Lek Kozmetika, ki je 1. januarja 2002 začelo poslovati kot samostojna hčerinska družba farmacevtske družbe Lek.

Na vodilnih desetih trgih je prodaja poslovne skupine Lek dosegla več kot 80 % celotne prodaje. Rast prodaje poslovne skupine na teh trgih se še veča; v Sloveniji je 9,6-odstotna, na Poljskem 30,8-odstotna, v Rusiji 12,4- , ZDA 269,7-, na Hrvaškem 4,0-odstotna, na preostalih petih najpomembnejših trgih pa 26,5-odstotna.

Leta 2001 je družba Lek internacionalizirala najpomembnejše blagovne znamke med antibiotiki, zdravili za srce in ožilje, zdravili za prebavila ter mišice in kosti. Stopnja rasti prvih desetih najbolje prodajanih izdelkov je 42-odstotna. Med njimi je največja prodaja Amoksiklava, zdravila za zdravljenje bakterijskih okužb (37-odstotna rast prodaje), nato Ketonala, protibolečinskega zdravila in zdravila za zdravljenje revmatskih bolezni (54-odstotna), Amlopina, zdravila za znižanje krvnega tlaka (47-odstotna) in Bromergona (zdravilna učinkovina bromokriptin), zdravila za zdravljenje parkinsonove bolezni (444-odstotna rast prodaje). Konec januarja 2002 je družba Lek, takoj po odobritvi ameriške Uprave za hrano in zdravila (FDA) za trženje zdravila bromokriptin, to zdravilo začela prodajati na ameriškem trgu.

Polletni prodajni rezultati družbe so plod Lekove strategije stalne rasti prodaje. Stopnja rasti matične družbe je 24-odstotna in je hitrejša od rasti svetovnega farmacevtskega trga. Leta 2001 je Lek izrazito internacionaliziral poslovanje in glede na spremembe v okolju še pospešuje internacionalizacijo svojega delovanja.

V polletnem prodajnem rezultatu še ni upoštevana prodaja lisinoprila, za katerega je Lek pridobil dovoljenje ameriške Uprave za hrano in zdravila junija 2002 in ga začenja tržiti v drugi polovici letošnjega leta. Rast prodaje na trgu ZDA bo tako v drugi polovici leta še ugodnejša, kot je bila v prvi.

Družba Lek je začela pripravljati lansiranje svojega vodilnega izdelka Amoksiklav na trg ZDA. Prodaja Amoksiklava na tem trgu je temelj za nadaljnjo rast poslovanja na prehodu v leto 2003.

Lek ob ugodnih razmerah za rast prodaje na svojih tradicionalnih trgih srednje in vzhodne ter jugovzhodne Evrope udejanja strategijo večanja svojih prodajnih in drugih aktivnosti na trgih Evrope in ZDA ter s tem dodaja nov element rasti poslovanja in razvoja družbe v prihodnje.

Družba Lek sporoča, da bo objavila polletne finančne rezultate leta 2002 konec meseca avgusta.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

***

Za dodatne informacije pokličite (01) 580 22 43. Miša Komar Žiberna, Korporativno komuniciranje, Lek d. d.