V skladu s pravili borze družba Lek d. d. kot izdajatelj vrednostnih papirjev obvešča javnost

5. 6. 2002

Ljubljana, 4. junija – V medijih, ki poročajo o dogajanju na borzi in v gospodarstvu, se v zadnjem času zelo pogosto pojavlja ime družbe Lek v zvezi z veliko rastjo tečaja Lekove delnice, pogosto pa omenjajo tudi možnost prevzema družbe Lek ter se pri tem sklicujejo na neuradne vire.

Rast vrednosti Lekovih delnic na ljubljanski borzi vrednostnih papirjev je bila posebej velika v zadnjih dveh mesecih. Tako je tečaj delnice dosegel rekordne vrednosti več kot 65.000 SIT za delnico, od začetka letošnjega leta pa je vrednost delnice narasla za skoraj polovico.

Na gibanje tečaja delnic, ki kotirajo na borzah vrednostnih papirjev, tudi na ljubljanski borzi, vpliva veliko dejavnikov:

Eden pomembnejših dejavnikov, ki zagotovo vpliva na dogajanja na borzah, so razmere na mednarodnih kapitalskih trgih, ki so se po lanskoletni krizi začele popravljati in tako imenovani trgi na prehodu ponovno postajajo zanimivi. Tudi razmere na slovenskem finančnem trgu, ki so pogojene s padanjem bančnih obrestnih mer in posledično večjim zanimanjem za vlaganja v vrednostne papirje, so vplivale na gibanje tečajev kotirajočih delnic. Predvsem dobri poslovni rezultati Leka v lanskem letu in ob prehodu v leto 2002 ter ugodno ocenjen potencial rasti v prihodnjih letih so pripomogli, da je bila Lekova delnica v očeh vlagateljev v ospredju borzne ponudbe v Sloveniji.

Zato je povečano zanimanje za Lekove delnice povsem razumljivo. V zadnjem času so se vzporedno s povečanim zanimanjem za Lekove delnice pojavila tudi ugibanja o drugačnih razlogih za takšno rast vrednosti delnic. Med njimi se je pogosto omenjala tudi možnost strateškega povezovanja ali možnost prevzema Leka.

Tovrstna ugibanja so povsem neupravičena. Poudarjamo, da zanje ne obstajajo nikakršni realni razlogi in da takšne govorice samo dodatno zvečujejo pričakovanja, posebej špekulativnih vlagateljev in posrednikov.

Uprava družbe je na svoji seji 3. junija ocenila situacijo in ugotovila, da je delniška struktura kljub nekaterim spremembam v strukturi lastnikov uravnotežena in ne odstopa od pričakovanih sprememb. Tako imajo tujci v delniški strukturi 25-odstotni delež, v preteklosti pa je bil ta delež tudi že več kot 30-odstoten. V zadnjem tednu tudi ni bilo večjih sprememb oziroma odklonov od obsega trgovanja, ki so se začeli že v marcu 2002 in kažejo na večjo likvidnost na trgu.

Poslovanje Leka je v letu 2002 dobro in poteka tako, kot je bilo načrtovano. Naš cilj je zagotoviti nadaljnjo stalno in stabilno rast. Doseženi rezultati so nam vsem velika vzpodbuda. Pred nami pa je mnogo izzivov, ki jih prinašajo vedno zahtevnejši trgi, na katerih delujemo.

Sestavni del poslovanja družbe je tudi pravočasno in korektno obveščanje javnosti, k čemur nas zavezujejo pravila ljubljanske borze in veljavna zakonodaja. Tako nameravamo tudi v prihodnje po ustaljeni poti obveščati vlagatelje, potencialne vlagatelje in širšo javnost, zato jim priporočamo, da se pri odločitvah oprejo na Lekove uradne informacije.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

***

Za dodatne informacije pokličite (01) 580 22 43 Miša Komar – Žiberna, Korporativno komuniciranje v Leku