Požar v Leku Mengeš brez poškodovanih in vplivov na okolje

8. 3. 2002

Mengeš, 7. marca – Nocoj kmalu po 20. uri je v poslovni enoti Lekove proizvodnje farmacevtskih učinkovin v Mengšu zagorel del ostrešja na objektu službe vzdrževanja.

V požaru ni bil nihče poškodovan, prav tako ni prišlo do nobenih zdravju ali okolju škodljivih emisij v ozračje.

Čeprav podrobnosti še raziskujejo, v Leku predvidevajo, da je do vžiga prišlo ob vzdrževalnih delih na podstrešju stavbe.

Takoj, ko so opazili, da je zagorelo, so ukrepali Lekovi gasilci, ki so nato zaradi višine objekta za pomoč zaprosili tudi poklicne gasilce. Gasilske enote iz okolice so se nemudoma odzvale in prišle na kraj dogajanja v dobrih petih minutah. S skupnimi močmi je nato več kot 60 gasilcev pogasilo tleče ostrešje objekta.

Objekt, na katerem je zagorelo, ni namenjen proizvodnji niti skladiščenju nevarnih snovi. V pritličju stavbe so mehanične delavnice, v višjih nadstropjih pa pisarne in tehnični material.

“Poudariti je potrebno, da v požaru ni bil nihče poškodovan in da ni prišlo do onesnaženja okolja, po prvih ocenah pa je materialna škoda relativno majhna,” je povedal direktor enote Lek Mengeš mag. Igor Boševski.

Lek ima lastno poklicno gasilsko enoto in prostovoljno gasilsko društvo ter izdelane načrte za ukrepanje v primeru različnih nesreč. Prav tako Lek redno usposablja svoje zaposlene za ukrepanje v takšnih primerih, kar se je nocoj izkazalo za ustrezno in učinkovito.

Za dodatne informacije pokličite (01) 580 22 43

Katarina Klemenc, direktorica korporativnega komuniciranja v Leku

telefaks: (01) 580 24 32