Lek pridobil dovoljenje za prodajo bromokriptina, zdravila za zdravljenje Parkinsonove bolezni, na ameriškem trgu - Prvo generično zdravilo bromokriptin na ameriškem farmacevtskem trgu - Prve pošiljke zdravila na poti na ameriški trg - Pridobitev dovoljenja je potrditev uspešnosti Lekove strategije, ki temelji na lastnem razvoju in proizvodnji zdravil

Družba Lek z bromokriptinom na ameriškem trgu

28. 1. 2002

Ljubljana, 31. januarja – Slovenska farmacevtska družba Lek objavlja, da je prejela dovoljenje ameriških zakonodajnih oblasti za prodajo bromokriptina (v obliki tablet), zdravila za zdravljenje Parkinsonove bolezni, na ameriškem trgu. Ameriški farmacevtski trg je največji farmacevtski trg na svetu in eden od Lekovih strateških trgov. Leta 2001 je prodaja izvirnega zdravila znašala približno 40 milijonov dolarjev.

Ameriška Uprava za hrano in zdravila (Food and Drug Administration) je 28. januarja slovenski farmacevtski družbi Lek odobrila, da lahko takoj začne prodajati tablete, ki vsebujejo bromokriptin (to je agonist dopaminskih receptorjev). Bromokriptin, zdravilo za zdravljenje Parkinsonove bolezni, bo tržila ameriška Lekova hčerinska družba. Prve pošiljke tega zdravila bodo v Leku odposlali na ameriški trg takoj. Letna prodaja tablet ParlodelŇ, ki jih trži Novartis, je približno 40 milijonov ameriških dolarjev. Patenti za zaščito tega zdravila so že potekli. Lek je prvi izdelovalec generičnih zdravil, ki je na ameriškem trgu dobil dovoljenje za prodajo bromokriptina. To mu omogoča izjemen tržni položaj. Zahteven razvoj in proizvodnja tega zdravila sta rezultat Lekovih raziskovalno-razvojnih dejavnosti.

Pridobitev dovoljenja za prodajo tega zdravila je potrditev uspešnosti Lekove strategije, ki temelji na lastnem razvoju in proizvodnji zdravil.

Pridobitev dovoljenja za prodajo končnega izdelka bromokriptin na ameriškem farmacevtskem trgu je tudi ponovna potrditev, da Lek izpolnjuje stroge ameriške zahteve za farmacevtsko industrijo, ki jih določa ameriška Uprava za hrano in zdravila (Food and Drug Administration). Tako Lek uresničuje svoje strateške cilje ter utrjuje položaj na zahtevnem in visoko konkurenčnem ameriškem trgu generičnih zdravil.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

***

Za dodatne informacije pokličite (01) 580 22 43 Katarina Klemenc, direktorica službe Korporativno komuniciranje v Leku