Lek leta 2001 sledil strateškim usmeritvam - Velika internacionalizacija Lekovega poslovanja - Družba raste hitreje kot svetovni farmacevtski trg

Lek leta 2001 presegel načrtovane cilje

28. 1. 2002

Ljubljana, 28. januarja – Slovenska farmacevtska družba Lek je leta 2001 presegla prodajne cilje. V tem obdobju je dosegla za 68 milijard tolarjev prodaje, s čimer je za 8 odstotkov presegla načrtovane cilje in v primerjavi z letom 2000 dosegla 24,2- odstotno rast prodaje. K visoki stopnji rasti prodaje družbe, ki je višja od rasti svetovnega farmacevtskega trga, so pripomogli visoka stopnja internacionalizacije poslovanja in sinergijski učinki akvizicij.

Lek je kljub izredno zahtevnemu in dinamičnemu makroekonomskemu okolju ter svetovni ekonomski recesiji uspešno zaključil leto 2001. Poslovna skupina Lek je leto 2001 končala z 80 milijardami tolarjev prodaje, s čimer je za 9 odstotkov presegla načrtovane cilje in v primerjavi z letom 2000 dosegla 34,6-odstotno rast prodaje. Pomemben delež pri veliki rasti prodaje poslovne skupine Lek sta prispevali prevzeti družbi Argon in predvsem Lek PharmaTech, ki sta leta 2001 prodali za 5,4 milijarde tolarjev. Stopnja rasti matične družbe Lek je 24,2-odstotna in je hitrejša od rasti svetovnega farmacevtskega trga.

Ključni dejavniki rasti družbe so uspešno sodelovanje s Sanofi-Synthélabo na slovenskem trgu. Družba Lek sodeluje s Plivo na Hrvaškem, kjer je Klavocin, naš antibiotik amoksicilin v kombinaciji s klavulansko kislino, tudi prvi izdelek na hrvaškem trgu. Z nakupom poljske in romunske farmacevtske družbe smo utrdili tržni položaj na teh trgih, z internacionalizacijo produktnega portfelja v Ruski federaciji pa presegli načrtovane prodajne rezultate na ruskem trgu.

Lek d. d. je leta 2001 prodal za 68 milijard tolarjev izdelkov. Največji je delež farmacevtskih izdelkov in učinkovin za uporabo v humani medicini, in sicer 90,8-odstoten (od tega 70,9 % zdravila na recept in 11,8 % farmacevtske učinkovine), nato delež zdravil za samozdravljenje – 8,0-odstoten; delež drugih programov je bil 9,2-odstoten (veterinarski izdelki 4,4 %, kozmetika 3,3 % in medicinski pripomočki 1,5 %).

Lek d. d. je na domačem trgu prodal za 14,7 milijard tolarjev (kar je 21,5 % celotne Lekove prodaje); stopnja rasti je 7,5-odstotna. Na vodilnih desetih trgih dosega 70 % celotne prodaje družbe. Stopnja rasti družbe na teh trgih narašča; v srednji in vzhodni Evropi je bilo prodanih za 15,6 milijard tolarjev izdelkov (22,9 % celotne Lekove prodaje), v jugovzhodni Evropi za 12,8 milijard tolarjev (18,8 % celotne prodaje) in v Skupnosti neodvisnih držav 11,2 milijard tolarjev (16,4 % celotne prodaje).

Leta 2001 je Lek internacionaliziral najpomembnejše blagovne znamke med antibiotiki, zdravili za srce in ožilje, zdravili za prebavila ter mišice in kosti. Tudi v lanskem letu smo prodali največ Amoksiklava. Njegova prodaja je bila hitrejša od rasti družbe in je znašala 30,9 %.

Lek je lani izrazito internacionaliziral poslovanje in ga glede na zadnje spremembe v okolju še pospešuje. V skladu s strategijo družbe postaja Poljska Lekov glavni trg. Položaj na tem trgu z nakupom Argona še utrjujemo. Romunska družba Lek PharmaTech je med vodilnimi družbami pri prodaji antibiotikov v regiji, saj je zasedla drugo mesto pri prodaji antibiotikov na romunskem trgu. Z odprtjem predstavništva v Pekingu utrjujemo svoj položaj tudi na Kitajskem. Poleg glavnih dejavnosti predstavništva (nakup in prodaja farmacevtskih učinkovin) ima družba pravi izdelek za kitajski farmacevtski trg. Uspešni prodajni rezultati Leku omogočajo vlaganje v nove razvojne projekte.

Družba načrtuje leta 2002 zadržati dinamično rast. Nadaljevala bo izrazito internacionalizacijo poslovanja. Z nakupi farmacevtskih družb želi zagotoviti sinergijske učinke akvizicije. S pridobitvijo novih dovoljenj za prodajo končnih farmacevtskih izdelkov bo prodaja zdravil v ZDA ponovno prispevala k pomembnemu deležu v Lekovi rasti prodaje.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

***

Za dodatne informacije pokličite (01) 580 22 43 Katarina Klemenc, direktorica službe Korporativno komuniciranje v Leku