Imenovanje novih Lekovih izvršnih direktorjev

14. 1. 2002

Ljudje ustvarjajo Lekov danes in jutri. Zato z zadovoljstvom objavljamo imenovanja novih izvršnih direktorjev:

 • Mag. Igor Boševski, Proizvodnja farmacevtskih učinkovin, Mengeš
 • Ksenija Butenko Černe, Pravne zadeve, Ljubljana
 • Egidij Capuder, Razvoj farmacevtskih učinkovin, Mengeš
 • Tatjana Jerko, Proizvodnja farmacevtskih izdelkov, Ljubljana
 • Tatjana Klančnik – Breznikar, Zdravila brez recepta – OTC, Ljubljana
 • Katarina Klemenc, Korporativno komuniciranje, Ljubljana
 • Stojan Kogej, Razvoj poslovanja, Mengeš
 • Alenka Košak, Intelektualna lastnina, Ljubljana
 • mag. Igor Kovač, Prodaja farmacevtskih učinkovin, Ljubljana
 • dr. Aleš Rokavec, Proizvodnja farmacevtskih učinkovin, Lendava
 • Mateja Urlep, Rekombinantna zdravila, Mengeš

V upravo družbe Lek Polska sp. z o. o. je bila imenovana Katarzyna Strzałka – Goć.

V upravo družbe Argon S. A. je bil imenovan Bojan Dolenc.

V upravo družbe PharmaFarm S. A. je bil imenovan Rado Cerjak.

*

1. januarja 2002 je stopila v veljavo nova organiziranost delniške družbe Lek, s katero želimo še bolj učinkovito uresničevati strateške cilje družbe. Zgoraj zapisana napredovanja nam zagotavljajo, da se bomo tudi v prihodnje uspešno soočali s spremembami v okolju.