Lek Polska praznuje deseto obletnico - Presežena načrtovana prodaja v prvih enajstih mesecih 2001 - Lek z domicilizacijo utrjuje svoj položaj na Poljskem - Leta 2002 je cilj družbe doseči dvoodstotni tržni delež - Lek Polska načrtuje posodobitev sedanjih in gradnjo novih proizvodnih obratov

Lek Polska presegel načrtovano prodajo v prvih enajstih mesecih 2001

7. 12. 2001

Varšava, Ljubljana, 7. december – Farmacevtska družba Lek Polska praznuje decembra deseti rojstni dan. Njena prodaja v prvih enajstih mesecih 2001 znaša 50 milijonov evrov, kar predstavlja 1,77 % na poljskem farmacevtskem trgu. Lek z nakupom Argona utrjuje svoj položaj na Poljskem. Njegov cilj je doseči dvoodstotni delež na poljskem farmacevtskem trgu. Načrtovane naložbe v posodobitev in gradnjo novih proizvodnih objektov bodo znašale okrog 11 milijonov evrov.

Lek Polska Sp. z. o. o., ki je sestavni del mednarodne farmacevtske skupine Lek s sedežem v Sloveniji, letos praznuje deseto obletnico delovanja. Farmacevtska družba Lek je na poljskem trgu, kjer prodaja zdravila, veterinarske izdelke in zdravila za samozdravljenje, prisotna od leta 1966. Lek je bil ena prvih farmacevtskih družb, ki je leta 1991 na Poljskem zgradil tovarno. Sprva je prodaja Lekovih izdelkov na poljskem trgu predstavljala deset odstotkov Lekove celotne prodaje, v naslednjih letih pa se je z zvečanjem portfelja izdelkov hitro večala. V zadnjih petih letih je bila Lek Polska med prvimi 15 farmacevtskimi družbami; njena stopnja rasti, ki je hitrejša od rasti poljskega farmacevtskega trga, je povprečno 20-odstotna. Stopnja rasti poljskega farmacevtskega trga v zadnjih petih letih je namreč povprečno 10-odstotna. Leta 2000 je znašala Lekova prodaja na Poljskem 46 milijonov evrov, kar je skoraj 20 odstotkov celotne Lekove prodaje. V prvih devetih mesecih letošnjega leta se je v primerjavi z lanskoletno zvečala za 20 % in predstavlja 1,77-odstotni delež na poljskem trgu. To Lek Polska uvršča na 13. mesto med vodilnimi farmacevtskimi družbami na trgu.

Delež prodaje farmacevtskih izdelkov in učinkovin, našega vodilnega programa, je v prvih enajstih mesecih letošnjega leta znašal 85 % celotne prodaje in je najhitreje rastoči program. Podobno stopnjo rasti sta dosegla program zdravil za samozdravljenje in program veterine.

Lekovi najpomembnejši izdelki na Poljskem v zadnjih letih so Amoksiklav, Ketonal, Amlopin in Persen. Lek z nakupom poljske farmacevtske družbe Argon utrjuje položaj na Poljskem. Družbi Argon in Lek vidita prednost v skupnem nastopu na poljskem trgu v dopolnjujočem se portfelju zdravil za srce in ožilje ter zdravil za samozdravljenje, v optimizaciji poslovanja in vzpostavitvi vseh poslovnih dejavnosti ter pričakovani rasti tržnih deležev. Sinergijski učinki izdelčnega portfelja bodo izboljšali prodajo izdelkov za samozdravljenje ter zdravil za srce in ožilje, kar je glavna usmeritev Leka na Poljskem. Cilj Leka Polska je, da leta 2002 doseže dvoodstotni delež na poljskem farmacevtskem trgu.

Lek načrtuje v naslednjem obdobju posodobitev sedanjih in gradnjo novih proizvodnih obratov po mednarodnih standardih dobre proizvodne prakse (GMP). Načrtovane naložbe bodo znašale okrog 11 milijonov evrov.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljive, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

***

Za dodatne informacije pokličite (01) 580 22 43 Katarina Klemenc, vodja oddelka Odnosi z javnostmi v Leku