Priznanje stroke Lekovemu notranjemu komuniciranju - Komuniciranje prispeva k uresničevanju poslanstva, vizije in poslovnih ciljev organizacije

Lekov interni časopis najbolj ambiciozen v Sloveniji

3. 12. 2001

Ljubljana, 3. decembra – Farmacevtska družba Lek d. d. (Lek) je prejela priznanje za najbolj ambiciozno interno glasilo v Sloveniji. Nagrado podeljuje slovenska revija Splet, po mnenju strokovne žirije pa je Lekov mesečnik KoLEKtiv izstopal predvsem po odlični zasnovi, izvedbi, merjenju zadovoljstva bralcev in bogati vsebini. Na tekmovanje revije Splet se je izmed 80 internih glasil, ki redno izhajajo v Sloveniji, prijavilo kar 50.

Časopis KoLEktiv izhaja že od leta 1957, v njem pa aktivno sodelujejo lekovci z vseh Lekovih lokacij po Sloveniji in tudi iz Lekovih enot v 20 državah v tujini. Uredniški odbor sestavlja 21 članov, ki skupaj z vsemi drugimi lekovci s svojimi prispevki predstavljajo delo poslovne skupine Lek.

KoLEKtiv je eno od orodij Lekovega notranjega komuniciranja, ki skupaj z drugimi orodji (tednik Bilten, intranet, sporočila za javnost, priročnik za zaposlene, priročnik za elektronsko komuniciranje, oglasne deske, zbori delavcev idr.), predvsem pa ob nenehnem izboljševanju medosebnega komuniciranja prispeva k dvigu zadovoljstva zaposlenih, boljšim medsebojnim odnosom, dialogu in sodelovanju ter razvoju komunikacijskih sposobnosti zaposlenih. Vse to pa je eden od bistvenih pogojev za motivacijo zaposlenih za doseganje zastavljenih poslovnih ciljev družbe.

Zanimivost pri KoLEKtivu sta tudi njegovo ime in oblikovna podoba, ki so ju na razpisu med predlogi nekaj agencij izbrali lekovci sami, tako da se z njima tudi bolj poosebljajo. Vsebinsko strukturo in strukturo prispevkov ter slog pisanja za KoLEktiv ureja uredniška politika. V Leku redno izvajamo merjenje zadovoljstva zaposlenih s časopisom in na podlagi prejetih ocen v naše glasilo vnašamo izboljšave.

Mesečnik KoLEKtiv bo konec letošnjega leta doživel svojo prvo izdajo v angleščini (doslej je bil redni številki dodan angleški povzetek), nato pa tudi elektronsko obliko na Lekovem intranetu, kjer lahko bralci že sedaj najdejo tudi Lekov tednik Bilten. V prihodnjem letu pa načrtujemo postopno tudi posebne izdaje internega časopisa v enotah na nekaterih ključnih trgih, kjer je Lek prisoten, in sicer v njihovem domačem jeziku.

Strokovno žirijo Spletovega tekmovanja so sestavljali Marjeta Meta Verbič (predsednica Aktiva novinarjev v podjetjih in zavodih pri Društvu novinarjev Slovenije), Brane Gruban (akreditirani poslovni komunikator in direktor družbe Dialogos), Andrej Žorž (pomočnik direktorice oglasnega trženja na Delu kot predstavnik Združenja za medije pri Slovenski oglaševalski zbornici), Bojan Dobravc (kreativni vodja v družbi GV Revije) in Goran Novković (odgovorni urednik revije Splet).

Žirija je interna glasila ocenjevala po naslednjih kriterijih: ocena kreativnosti imena glasila in njegova skladnost z opredeljenim poslovnim in komunikacijskim namenom, ocena izčrpnosti opredelitve poslovnih in komunikacijskih namenov izdajanja glasila, ocena ustreznosti opredelitve ambicij glasila, ocena kakovosti vsebinske strukture glasila in kakovost prispevkov, ocena skladnosti vsebine glasila z namenom izdajanja, ocena skladnosti oblikovne izvedbe glasila z njegovo vsebino in namenom, ocena morebitnih drugih načinov za omogočanje dostopa ciljnih javnosti do glasila, ocena profesionalnosti merjenja zadovoljstva bralcev, upoštevanje ocene iz raziskave merjenja zadovoljstva bralcev.

Pri ustvarjanju odličnega notranjega časopisa je zelo pomembno odprto dvosmerno komuniciranje z upravo družbe, saj lahko le na tak način ustvarjamo časopis, ki dejansko odraža delovanje družbe.

“Komuniciranje je eden temeljnih sestavnih delov poslovanja odličnih organizacij. V Leku že vrsto let poleg zunanjega skrbimo tudi za učinkovito notranje komuniciranje, saj Lekovega poslanstva, vizije, poslovne strategije in ciljev ni mogoče uresničiti brez odličnosti v notranjem komuniciranju, v komuniciranju med in z zaposlenimi,” je ob nagradi povedal predsednik uprave Leka Metod Dragonja.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

***

Za dodatne informacije pokličite (01) 580 22 43 Katarina Klemenc, vodja oddelka Odnosi z javnostmi v Leku