Nadzorni svet podpira odločitev uprave o preoblikovanju enote Lek Kozmetika v samostojno hčerinsko družbo

11. 10. 2001

Ljubljana, 11. oktobra – Uprava delniške družbe Lek je ob soglasju nadzornega sveta družbe sprejela vse potrebne sklepe za prenos dejavnosti programa kozmetike v samostojno družbo Lek Kozmetika d. o. o. Pripravljalne aktivnosti za prenos dejavnosti v ločeno pravno osebo (t. i. spin-off) so se začele že lansko leto, s sprejemom sklepov organov upravljanja pa so prešle v zaključno fazo. Do konca letošnjega leta bo Lek Kozmetika še poslovala kot sestavni del delniške družbe Lek, v prihodnje pa kot del poslovne skupine Lek.

Družba, ki bo do nadaljnjega delovala na Verovškovi 57 v Ljubljani, bo začela samostojno poslovati 1. januarja 2002. Lek d. d., ki je edini ustanovitelj družbe, bo omogočil novi hčerinski družbi stabilen začetek poslovanja. Sestavni del predloga za prenos dejavnosti v samostojno družbo je tudi triletni poslovni načrt z osnovnimi elementi strateških usmeritev, ki ga je pripravila nova direktorica programa Cvetana Rijavec.

Lek Kozmetika d. o. o. bo kot samostojna družba bolj fleksibilna pri razvijanju poslovnih odnosov in morebitnih povezavah s strateškimi partnerji, hkrati pa se s preoblikovanjem v samostojno družbo dviguje raven odgovornosti za poslovni rezultat.

Odločitev o osamosvojitvi kaže na odločenost uprave, da skladno s strateškimi usmeritvami razvija predvsem program farmacevtskih izdelkov in učinkovin kot temeljno dejavnost družbe, druge programe pa le, če bodo podpirali osnovno dejavnost. Na ta način se vodstvo družbe povsem osredotoča na dejavnosti, ki povečujejo vrednost za lastnike.

“Ocenjujem, da smo uspešno uskladili interese zaposlenih in lastnikov ter ustvarili solidne pogoje za začetek samostojnega poslovanja hčerinske družbe, ki bo lahko še naprej uspešno tržila znane blagovne znamke Amaiâ, Green Lineâ, Viterginâ, Biodentâ in druge. Z lanskoletno osamosvojitvijo poslovanja Hotela Lek d. o. o. v Kranjski Gori imamo dobre izkušnje in pričakujemo, da bo tudi ta prehod potekal nemoteno ter dosegel zastavljene cilje,’‘ je izjavil predsednik uprave Leka Metod Dragonja.