Družba Lek s prevzemom Argona utrjuje položaj na Poljskem

8. 10. 2001

Ljubljana, Varšava, 8. oktober – Lek z domicilizacijo utrjuje svoj položaj na Poljskem. V petek, 5. oktobra, je bil zaključen prevzem delniške družbe Argon S.A. iz Lodža, s katerim je Lek pridobil 89,45-odstotni delež v družbi. Slovensko farmacevtsko podjetje s sinergijskimi učinki portfelja izdelkov povečuje prodajo zdravil za srce in ožilje ter izdelkov za samozdravljenje. Družba načrtuje posodobitev in gradnjo novih proizvodnih obratov po mednarodnih standardih dobre proizvodne prakse (GMP).

Lek je na začetku leta 2001 objavil podpis pogodbe o pridobitvi 89,45-odstotnega deleža poljske farmacevtske družbe Argon S.A. (Argon). Po dolgotrajnem pridobivanju potrebnih državnih soglasij in prenosu lastništva delnic je prevzem delniške družbe Argon S.A. zaključen.

Osnovna dejavnost farmacevtske družbe Argon S.A. s sedežem v Lodžu je proizvodnja farmacevtskih učinkovin, izdelkov in zdravil za samozdravljenje. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1945, sedanje pa je nastalo po združitvi kemičnih družb Argon in Organika. Leta 1976 sta se na podlagi tedanje zakonodaje podržavili in združili v eno podjetje z imenom Zaklady Chemiczne Organika-Argon. Leta 1996 so delavci družbe ustanovili delniško družbo Zaklad Farmaceutyczny Argon, novembra 1999 pa je družba v skladu s privatizacijsko zakonodajo za deset let prevzela v leasing sredstva sočasno likvidiranega državnega podjetja Zaklady Chemiczne Organika-Argon. Danes družba zaposluje 155 ljudi in bo letos dosegla načrtovano prodajo v višini 6 milijonov evrov.

V Leku je bila opravljena poglobljena analiza položaja na poljskem farmacevtskem trgu in sprejeta odločitev, da Lek usmeri vse svoje dejavnosti v družbo, ki bo nastala s pripojitvijo Argona Leku. Postopek prevzema je potekal dlje, kot je bilo načrtovano, zato bo dokončna konsolidacija vseh dejavnosti možna leta 2002. Lek poleg naložb, povezanih z marketinško-prodajnimi dejavnostmi, načrtuje posodobitev sedanjih in gradnjo novih proizvodnih obratov po mednarodnih standardih dobre proizvodne prakse (GMP).

Pridobitve po prevzemu Argona so v dopolnjujočem portfelju zdravil za srce in ožilje ter zdravil za samozdravljenje, v optimizaciji poslovanja in vzpostavitvi vseh poslovnih funkcij ter pričakovani rasti tržnih deležev, kar je vodilna usmeritev Leka na Poljskem.

Družba Lek z akvizicijo Argona in s tem domicilizacijo na poljskem trgu zagotavlja nadaljevanje razvoja in rasti poslovanja ter s tem izboljšuje konkurenčnost na hitro rastočem poljskem farmacevtskem trgu.