Uspešno sodelovanje Leka in občine Lendava pri varovanju okolja

20. 8. 2001

Lendava, 20. avgust 2001 – Danes, na občinski praznik občine Lendava, je bila slavnostno odprta čistilna naprava Lendava, ki sta jo s skupnimi močmi zgradila farmacevtska družba Lek in občina Lendava. Čistilna naprava je namenjena čiščenju komunalnih in industrijskih odpadnih voda na območju občine Lendava. Občina bo s sovlaganjem sredstev Evropske zveze ISPA zgradila tudi kanalizacijski sistem.

Ob odprtju čistilne naprave so družbi Lek podelili tudi certifikat po standardu ISO 14001 za sistem ravnanja z okoljem. Slavnostni govorec je bil tudi minister za okolje in prostor Janez Kopač.

Po zagonu čistilne naprave Lendava, ki bo samostojno podjetje, katerega ustanovitelja sta občina Lendava in družba Lek, se bo bistveno zmanjšala obremenitev vodotoka Lendava, v katerega se trenutno izlivajo neprečiščene komunalne in delno tudi tehnološke odpadne vode pretežnega dela občine Lendava. Zmanjšala pa se bo tudi obremenitev potoka Kopica.

Trenutna zmogljivost čistilne naprave Lendava znaša 7.000 populacijskih enot (PE) za občino Lendava in 22.000 PE za Lek. Čistilna naprava Lendava pa je zasnovana tako, da bo v končni fazi možna dograditev za 45.000 PE.

Vrednost objektov, tehnološke opreme, inštalacij in sistemov za vodenje in nadzor delovanja naprave z ureditvijo infrastrukture, dohodno cesto in komunalnimi priključki znaša 950 milijonov SIT. Ta sredstva je v celoti prispeval Lek d. d., ki je izbral tudi tehnologijo čiščenja odpadnih voda in bo skrbel za ustrezno delovanje sistema v skladu z okoljevarstvenimi predpisi.

Predsednik družbe Lek Metod Dragonja je ob dogodku med drugim povedal: “Družba Lek s postavitvijo trenutno najsodobnejše čistilne naprave v Sloveniji izkazuje svojo veliko odgovornost do okolja in spoznanje, da mora Lek živeti skladno z okoljem, v katerem deluje. To je enkraten primer sodelovanja oziroma partnerstva med lokalno skupnostjo in industrijo pri reševanju obremenjevanja in ohranjanja čistega okolja na območju občine Lendava. Čistilna naprava Lendava je prispevek Leka k skladnemu gospodarskemu in družbenemu razvoju širše pomurske regije.”

Minister za okolje in prostor Janez Kopač je poudaril, da se je Evropska komisija odločila za sofinanciranje programa čiščenja odpadnih voda na območju občine Lendava izključno na podlagi dejstva, da so v projekt vključena tudi zasebna sredstva, saj podpirajo le projekte, ki so nastali na podlagi partnerstva med zasebnim in javnim sektorjem, in pri tem izpostavil družbo Lek kot eno izmed najbolj okoljsko odgovornih podjetij v Sloveniji.

Direktor Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje Igor Likar je ob tej priložnosti družbi Lek tudi slavnostno podelil certifikat za sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001. Osnovna zahteva standarda ISO 14001 je, da je sistem okoljskega upravljanja zasnovan tako, da omogoča stalne izboljšave na najpomembnejših okoljskih področjih. Družba Lek bo v skladu s podeljenim certifikatom neprestano izboljševala svoj odnos do okolja in uresničevala vse strožje okoljske zahteve.