Lek zelo uspešen ob polletju

13. 7. 2001

Ljubljana, 12. julija – Slovenska farmacevtska družba Lek d. d. (Lek) je v prvem polletju letošnjega leta ustvarila prodajo v višini 34 milijard tolarjev in pol ali za 26 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. To je 55 odstotkov načrtovane prodaje za letošnje leto. Rast prodaje poslovne skupine Lek je 36-odstotna, tudi zaradi uspešne naložbe v Romuniji.

V Sloveniji, ki je Lekov največji trg, se je prodaja zvečala za 8 odstotkov. V prvem polletju se je prodaja najbolj zvečala na trgu Ruske federacije (47 %), na Hrvaškem (42 %) in na Poljskem (34 %). Visoke stopnje rasti so bile dosežene na prvih desetih trgih, kjer Lek ustvari približno tri četrtine celotne prodaje.

Lekov najpomembnejši trg je še vedno Slovenija z 21,6-odstotnim deležem prodaje, nato pa sledijo Poljska s 16,8-odstotnim, Ruska federacija z 9,3-odstotnim, Hrvaška z 8,8- in Češka s 3,7-odstotnim deležem.

Pomembno je predvsem to, da se je v prvem polletju izrazito povečala prodaja poslovne skupine Lek, in sicer za 36 odstotkov, kar kaže na to, da se že v prvem polletju kažejo pozitivni učinki nakupa romunske farmacevtske družbe PharmaTech, ki je bila vključena v poslovno skupino januarja letos.

Delež prodaje farmacevtike, našega vodilnega programa, je v prvi polovici leta znašal 82,7 . Farmacevtika je hkrati tudi program, ki je najbolj povečal prodajo (27). Prodaja programa Veterina je bila za 26% , prodaja OTC izdelkov za 23 % in kozmetičnih izdelkov za 14 % večja od prodaje v enakem lanskem obdobju.

Lek z zadovoljstvom sporoča svojim delničarjem, da so bili letošnji ambiciozni načrti v prvi polovici letošnjega leta doseženi v celoti. Ob dobrih prodajnih napovedih za drugo polovico leta optimistično pričakujemo, da bodo poslovni cilji za leto 2001 preseženi. Hkrati obveščamo upravičence do dividende za leto 2000, da se bo začelo izplačilo dividend na začetku septembra.