Družba Lek pridobila certifikat za sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001

5. 7. 2001

Ljubljana, 5. julija – Mednarodni standard ISO 14001 določa zahteve za sistem okoljskega upravljanja. Sistem družbe Lek je certificiral Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje . Pridobitev certifikata ISO 14001 družbi Lek sovpada s svetovnim dnevom okolja in z odprtjem razstave akcije Vodni detektiv v Galeriji Lek.

V družbi Lek temelji sistem ravnanja z okoljem na celovitem pristopu do okolja, ki se uveljavlja z načrtovanjem ravnanja z okoljem, vodenjem okoljskih programov ter spremljanjem in merjenjem okoljskih vidikov poslovanja. Za tako celovit pristop do okolja so v družbi Lek že pred leti pričeli sistematično uvajati elemente okoljskega upravljanja, s pomočjo katerega želijo dosegati čim manjše vplive na okolje in tveganja za okolje, zmanjšati porabo energije, uveljaviti odgovorno ravnanje z odpadki ter učinkovito obvladovati okoljske stroške.

V okviru postopkov za pridobitev certifikata ISO 14001 je Lek javno predstavil svojo okoljsko politiko, ki je temeljni dokument njegove okoljske odgovornosti in sestavni del poslovnega vodenja in organizacijske kulture družbe Lek.

Ob pridobitvi certifikata ISO 14001 in ob svetovnem dnevu okolja so v Galeriji Lek odprli razstavo otroških risbic, ki so nastale v okviru akcije Vodni detektiv. Sodelovanje Leka in Inštituta za celostni razvoj in okolje (ICRO) v akciji Vodni detektiv, ki poteka z namenom ozaveščanja mladih in izgradnje pozitivnega odnosa mladih do pomena čistih voda in zaščite mokrišč, je eden izmed pokazateljev izvajanja politike okoljske odgovornosti Leka. Razstava bo v Galeriji Lek odprta od 6. do 11. julija.