Lekova enota v Lipovcih praznuje dvajset let delovanja

22. 6. 2001

Lipovci, 22. junija – Mednarodna farmacevtska družba Lek d. d. (Lek) je s svojimi izdelki prisotna na več kot 80 trgih sveta, na dvajsetih izmed njih tudi z veterinarskimi izdelki, ki so eden od Lekovih programov. Obrat Leka Veterine v Lipovcih v Prekmurju, kjer izdelujejo mineralno-vitaminske mešanice in dodatke za prehrano živali, praznuje dvajsetletnico svojega uspešnega delovanja.

Lek se je začel zanimati za gradnjo obrata v Prekmurju že pred petindvajsetimi leti, ko je slovenska vlada oblikovala Sklad za skladnejši regionalni razvoj Slovenije.

Pri postavitvi tovarne sta sodelovali občina Lendava in občina Murska Sobota. Z gradnjo objekta so začeli leta 1979 in jo dokončali leta 1980.

Od prvih začetkov obrata Lipovci do danes so iz tovarne odpremili prek 82.000 ton različnih izdelkov, namenjenih prehrani živali oziroma preračunano kar 4100 vagonov. Vrednost vseh teh odprem je znašala prek 235 milijonov DEM, kar uvršča Lek Lipovce med vodilne tovarne dodatkov k hrani za živali v srednji Evropi.

Danes izdelujejo v Leku v Lipovcih premikse, mineralno-vitaminske mešanice, superkoncentrate, probiotike in surovine, potrebne za pripravo dobrih obrokov za skoraj vse živalske vrste. Rezultati prodaje dodatkov prehrani v letošnjih prvih petih mesecih so nad načrtovanimi ter 12 odstotkov nad doseženim v enakem lanskem obdobju. Predvsem velja omeniti večjo prodajo v Sloveniji, na Hrvaškem in v Romuniji.

V letu 2000 je Lekova enota Veterina s skupno prodajo 2,4 milijardi SIT, ki je bila glede na leto 1999 večja za 11 odstotkov, dosegla 4,3-odstoten delež v celotni Lekovi prodaji.

Lekova tovarna v Lipovcih je že leta 1996 – tako kot druge Lekove enote – pridobila certifikat ISO 9001, junija letos pa je uspešno prestala presojo za podelitev certifikata ISO 14001, s katerim dokazuje, da deluje okoljsko odgovorno.

“Dobri in stabilni obrati kot je Lek Lipovci so za našo regijo izredno pomembni. Delavec, ki ima stabilno in primerno plačo ter zagotovljeno delovno mesto, lahko vloži več truda v svoje delo. Lek Lipovci zelo dobro sodeluje s svojo okolico, živi z okolico,” je ob dogodku povedal župan občine Beltinci Jože Kavaš.