Lek bo skupščini delničarjev predlagal izplačilo dividende

24. 5. 2001

Ljubljana, 24. maja – Nadzorni svet delniške družbe Lek je na današnji seji obravnaval gradivo za 14. skupščino delničarjev Leka. Sprejel je sklep o sklicu skupščine, ki bo potekala 3. julija letos na sedežu družbe v Ljubljani. Nadzorni svet se je na seji seznanil s tekočim poslovanjem družbe.

Lekovi poslovni rezultati za leto 2000 družbi omogočajo, da izplača dividendo v bruto višini 950 SIT za navadno delnico, kar bo Lek podal kot predlog na letošnji skupščini delničarjev.

Lek obvešča svoje delničarje, da bo letno poročilo za leto 2000 na voljo na sedežu družbe na Verovškovi 57 v Ljubljani in na Lekovi spletni strani www.lek.si od petka, 25. maja dalje.