Prejemnik Puhove nagrade za vrhunske dosežke je dr. Zdenko Časar iz Leka

  • Dr. Časar je Puhovo nagrado prejel za  vpeljavo številnih novih znanstvenih konceptov, tehnologij in inovacij, ki se  nanašajo na sintezo, analitiko, polimorfizem in stabilnost zdravilnih učinkovin  in zdravil.  
  • Dr. Časar je v preteklosti za svoje  raziskovalno delo prejel Preglovo nagrado za izjemne dosežke, Puhovo priznanje  za pomembne dosežke, številna zlata priznanja Gospodarske Zbornice Slovenije  ter več najvišjih znanstvenih Sandozovih in Novartisovih nagrad.  
  • Lek že leta krepi edinstven ekosistem sodelovanja med gospodarstvom ter akademskimi in raziskovalnimi institucijami, kar prispeva k razvoju znanosti, bazičnih znanj in aplikativnih rešitev. 
16. 10. 2023

Prof. dr. Zdenko Časar, vodja področja Zgodnji razvoj farmacevtskih izdelkov v Leku, je prejel Puhovo nagrado za svoje izjemno delo na področju industrijske farmacije. Gre za najvišjo nacionalno nagrado za znanstvene dosežke, dr. Časar pa jo je prejel za vpeljavo številnih novih znanstvenih konceptov, tehnologij in inovacij, ki se nanašajo na sintezo, analitiko, polimorfizem in stabilnost zdravilnih učinkovin in zdravil.  

Puhovo nagrado od leta 2018 podeljuje Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije za vrhunske dosežke posameznika ali skupine posameznikov, ki so se izjemno uveljavili s svojimi dosežki in imajo izjemen pomen za gospodarski oziroma družbeni razvoj posameznega področja, regije ali države.

V obrazložitvi nagrade je odbor zapisal, da prof. dr. Zdenko Časar z novimi odkritji na področju mehanizmov razkroja in polimorfizma zdravilnih učinkovin prispeva k razumevanju njihove kemijske in fizikalne stabilnosti, pa tudi k boljšemu napovedovanju njihovega roka uporabe. V zadnjem obdobju z uvajanjem principov razvoja analitike z vgrajeno kakovostjo izboljšuje analitiko zdravil. Izstopajoč je njegov članek, objavljen v vodilni reviji s področja kemije Chemical Science, v katerem je predstavil najenostavnejšo in najkrajšo sintezo zdravilnih učinkovin za zdravljenja raka. Članek, ki ga je posebej izpostavil uredniški odbor revije, je Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije lani uvrstila tudi med dosežke Odlični v znanosti 2022 na področju farmacije. Dr. Časar je pomembno prispeval tudi k razvoju zdravil za zdravljenje diabetesa ter anemije, ki sta nedavno prišli na trg, za kar je prejel kar tri zlata priznanja Gospodarske Zbornice Slovenije za najboljšo inovacijo. V ocenjevanem obdobju je dr. Časar  objavil 25 izvirnih ter 6 preglednih znanstvenih člankov, uredil eno znanstveno  monografijo izdano pri mednarodni založbi in dobil podeljenih 26 mednarodnih  patentov v 13 patentnih družinah.

Ob prejemu priznanja je dr. Časar, ki svoje znanje in izkušnje iz industrije predaja tudi študentom na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani, povedal: »Puhova nagrada je najvišja slovenska nacionalna nagrada za izjemne znanstvene dosežke, zato sem počaščen, da me je odbor uvrstil med prejemnike. Ta nagrada potrjuje tudi izjemno delo Lekovega razvojnega centra v zadnjih letih, hkrati pa je dokaz zavezanosti podjetja, da svojim zaposlenim zagotavlja najboljše pogoje za razvojno delo in spodbuja ustvarjalno vzdušje, v katerem se kar najbolj razvijajo sposobnosti posameznika.«

Nagrada je tudi dokaz strateškega doprinosa Lekovih raziskovalcev k razvojni dejavnosti v Sloveniji in plodnega sodelovanja podjetja z akademsko sfero. »S trdim dolgoletnim partnerstvom z institucijami smo uspeli zgraditi ekosistem, znotraj katerega uspešno sodelujemo v razvoju znanosti, bazičnih znanj in aplikativnih rešitev. Nagrada, ki jo je dr. Zdenko Časar zasluženo prejel za svoje vrhunsko razvojno delo, potrjuje, da podjetja in raziskovalne ustanove lahko skupaj najbolj učinkovito ustvarjamo gospodarski napredek in zagotavljajo trajno rast družbene blaginje. Prepričan sem, da bomo z novimi napovedanimi naložbami v Lekove razvojne zmogljivosti, še naprej premikali meje slovenskega znanstvenega prostora,« je dodal Robert Ljoljo, predsednik uprave Leka in predsednik Sandoza Slovenija.

* * *

Lek,  član skupine Sandoz, je prva in najstarejša farmacevtska družba v Sloveniji, kjer razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna ter kakovostna generična in podobna biološka zdravila, namenjena bolnikom po vsem svetu. Pri delu nas vodijo visoki etični standardi, inovativno razmišljanje in prebojni dosežki naših vrhunskih strokovnjakov. Z več kot 3700 sodelavci že desetletja dejavno soustvarjamo slovenski, evropski in svetovni razvojno-raziskovalni prostor. Gradimo kulturo odprtega dialoga in ponosno ter odgovorno nosimo naziv najuglednejšega delodajalca v Sloveniji.

Sandoz (SIX: SDZ; OTCQX: SDZNY) je vodilni svetovni proizvajalec generičnih in podobnih bioloških zdravil s strategijo rasti, ki temelji na njegovem poslanstvu: premikanje meja za bolnike. Pri zagotavljanju Sandozovih zdravil za približno 500 milijonov bolnikov po vsem svetu sodeluje 22.000 ljudi več kot 100 narodnosti, kar ustvarja znatne prihranke na področju zdravstvenega varstva po vsem svetu in še večji skupni družbeni učinek. Njegov vodilni portfelj vsebuje več kot 1500 izdelkov, s katerimi se obravnava širok nabor bolezni. Sandoz ima sedež v Baslu v Švici, njegova dediščina pa sega v leto 1886. Zgodovina njegovih znanstvenih prebojev vključuje Calcium Sandoz iz leta 1929, prvi peroralni penicilin na svetu iz leta 1951 in prvo podobno biološko zdravilo na svetu iz leta 2006. Leta 2022 je Sandozova prodaja znašala 9,1 milijarde USD, osnovni EBITDA pa 1,9 milijarde USD.

* * *

To sporočilo za medije vsebuje izjave  ki se nanašajo na prihodnost in ne dajejo nobenih zagotovil za prihodnje rezultate. Podane so na podlagi trenutnih stališč in predpostavk vodstva glede prihodnjih dogodkov in uspešnosti poslovanja. Podvržene so tveganjem in negotovostim, ki med drugim vključujejo prihodnje svetovne gospodarske razmere, menjalne tečaje, zakonske določbe, tržne razmere, dejavnosti konkurentov in druge dejavnike, na katere Sandoz nima vpliva. Če se uresniči eno ali več takšnih tveganj ali negotovosti ali če se osnovne predpostavke izkažejo za napačne, se lahko dejanski rezultati bistveno razlikujejo od napovedanih ali pričakovanih. Vsaka izjava, ki se nanaša na prihodnost, izhaja samo iz razmer na datum posamezne izjave, Sandoz pa se ne zavezuje, da bo javno posodabljal ali popravljal katero koli izjavo, ki se nanaša na prihodnost, razen če to zahteva zakonodaja.

- konec -

Zadodatne informacije se obrnite na:
Gregorja Makuca
Korporativne zadeve
Lek farmacevtska družba d.d.
telefon: 01 580 22 43

gregor.makuc@sandoz.com