Leto 2000 za Lek dinamično, zahtevno in uspešno

26. 1. 2001

Ljubljana, 26. januarja – Slovenska farmacevtska družba Lek je v letu 2000 presegla prodajne cilje. Lek je imel v tem obdobju za 54,9 milijard tolarjev prodaje, s čimer je dosegel 18-odstotno rast prodaje v primerjavi z letom 1999 in za 6 % presegel načrtovano.

Tudi v lanskem letu je bil po prodaji Lekov največji izdelek Amoksiklav, saj je dosegel 20,1-odstotni delež v celotni Lekovi prodaji. V letu 2000 ga je Lek začel prodajati tudi na trgih Evropske unije.

Lek je na domačem trgu prodal za 13,6 milijard tolarjev (kar je 24,9 % celotne Lekove prodaje), v centralni in vzhodni Evropi je Lek prodal 35,5 % celotne prodaje, v državah nekdanje Sovjetske zveze 14,6 %, v državah razvitega sveta 7,9 %, v državah v razvoju 11,2 % ter na trgih jugovzhodne Evrope 5,9 % celotne prodaje.

Največjo rast prodaje je Lek dosegel na trgu Ruske federacije, kjer so se makroekonomske razmere stabilizirale, Lek pa je na podlagi izkušenj iz pretekle gospodarske krize bistveno izboljšal obvladovanje rizikov v tem okolju.

V regiji centralne in vzhodne Evrope, kjer se Lek uveljavlja med največjimi farmacevtskimi družbami, je tržni položaj še utrdil z 11-odstotno rastjo prodaje glede na preteklo letno obdobje.

Na domačem trgu so farmacevtski izdelki in učinkovine ter izdelki za samozdravljenje dosegli 11-odstotno rast. Prodaja drugih programov na domačem trgu stagnira, tako da je celotna prodaja na slovenskem trgu zrasla za 5,8 %.

Največji delež v celotni prodaji imajo farmacevtski izdelki in učinkovine za uporabo v humani medicini, in sicer 82,7 % (od tega farmacevtski izdelki 73,8 %, farmacevtske učinkovine pa 8,9 %), sledi prodaja izdelkov za samozdravljenje (Lekova domača lekarna) v višini 7,7 %, veterinarskih izdelkov 4,3 %, kozmetičnih izdelkov 3,7 % in medicinskih pripomočkov 1,6 %.

Delež novih izdelkov je v letu 2000 predstavljal 8 % celotne prodaje.

Sodelovanje s francosko družbo Sanofi~Synthélabo uvršča Lek na slovenskem trgu med tiste farmacevtske družbe, ki lahko zagotavljajo slovenskim uporabnikom novosti v zdravljenju. Gre za izdelke, ki se uporabljajo v pomembnih terapevtskih skupinah, in sicer za zdravljenje bolezni srca in ožilja ter motenj v centralnem živčnem sistemu.

Tako Lek na domačem trgu udejanja svojo strategijo s široko ponudbo kakovostnih zdravil po dostopnih cenah; izbor zdravil na recept učinkovito dopolnjuje z izdelki za samozdravljenje.

Lek je v lanskem letu intenzivno delal na utrjevanju tržnega položaja z eksterno rastjo. Rezultat tega je nakup romunske farmacevtske družbe PharmaTech v začetku letošnjega leta.

Tudi v letu 2001 bo Lek nadaljeval z aktivnostmi za akvizicije na nekaterih drugih Lekovih trgih, pri čemer bodo imele prednost tiste, ki bodo za Lek predstavljale izrazito priložnost.

Ključni poudarki poslovanja za leto 2001 bodo ohranjanje stopnje rasti prodaje, povečevanje učinkov razvojnega dela, uvrstitev Leka na mednarodni kapitalski trg ter osredotočenost na 5 ključnih trgov in izdelek Amoksiklav.